เครื่องบอกอุณหภูมิในธรรมชาติ

   เสียงของจิ้งหรีดจะกระชั้นถี่หรือกรีดเสียงอย่างเชื่องช้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเราจึงใช้คุณสมบัติข้อนี้เป็นเครื่องบอกอุณหภูมิ เราจึงใช้คุณสมบัติข้อนี้เป็นเครื่องบอกอุณหภูมิให้เราทราบได้ กล่าวคือ เมื่อเราเดินเข้าไปในป่า หรืออยู่ในสถานที่ที่ได้ยินเสียงจิ้งหรีด เราตั้งใจนับเสียงของมันในช่วง 15 นาที มันกรีดเสียงกี่ครั้ง  จากนั้นใช้จำนวน 40 บวกเพิ่มเข้าไปเราก็จะได้อุณหภูมิของอากาศแถวๆนั้น เช่น ใน 15 วินาที เรานับเสียงจิ้งหรีดกรีดเสียงได้ 45 ครั้ง เราก็เพิ่มเข้าไปอีก 40 ได้เป็น 85 ตัวเลขที่ได้นี้คืออุณหภูมิของอากาศแถวนั้น  มีหน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮด์ไม่มีความคิดเห็น: