ยาสูบ

ยาสูบ  เป็นพืชพื้นเมืองของทวีปอเมริกา  มีกว่า 50 พันธุ์ แต่มีเพียงสองพันธุ์เท่านั้น  ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมคือพันธุ์ นิโคเทียน่า  ทาบาคัม  กับพันธุ์นิโคเทียน่า  รัสติกา  พันธุ์แรกมีกำเนิดในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก  เมื่อโตเต็มที่สูง 2 ถึง 9 ฟุต  ดอกสีแดงอ่อนหรือสีชมพู  พันธุ์หลังมีกำเนิดในเม็กซิโก  เป็นพันธุ์ที่พวกอินเดียแดงชอบสูบกันมากแต่ปัจจุบันกลับไปปลูกกันแพร่หลายในตุรกี และ ตะวันออกกลาง  มนุษย์กลุ่มแรกที่สูบยาจนติดเป็นนิสัยคือ พวกอินเดียแดงโบราณ  พวกนี้รู้จักนำใบยาสูบมาตากแห้ง  แล้วอัดใส่ในปล้องไม้  แล้วสูดดมเข้าทางจมูก มิได้สูบทางปากเหมือนอย่างเราสูบบุหรี่ในปัจจุบัน  อินเดียแดงสูบยาสูบมาก่อนชาวยุโรปไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในอเมริกา
   หมอชาวสเปนคนหนึ่งชื่อ ฟรานซิสโก เฮอร์นานเดช เดอร์โทเรโด  ได้นำยาสูบเข้าไปยังทวีปยุโรป และนักการทูตชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฌัง นิโคท์ นำยาสูบเข้าไปในฝรั่งเศส ตอนแรกใช้เป็นยา  ต่อมากะลาสีเรือซึ่งกลับมาจากอเมริกา  ได้นำนิสัยติดยาสูบแบบสูบเล่นๆกลับมาอังกฤษด้วย  ในราวปี ค.ศ.1565  คนอื่นก็พลอยเอาอย่างลองสูบกันบ้าง  รัฐบาลอังกฤษออกกฎหมายห้ามสูบยา  แต่ไม่สำเร็จ ปลายศตวรรษที่ 17 การสูบยาก็แพร่ไปทั่วอังกฤษและกระจายไปทั่วโลก


ไม่มีความคิดเห็น: