ซัคคารีนคืออะไร

     ซัคคารีน  เป็นสารรสหวานที่มนุษย์คิดค้นขึ้น  ใช้แทนน้ำตาล เป็นผงผลึกสีขาว  ไม่มีแคลอรี่  คนอ้วนนิยมใช้แทนน้ำตาลเพราะไม่เพิ่มน้ำหนักเลย  คยไทยเรียกว่าขัณฑสกร
     ขัณฑสกรผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยไม่มีการเปลี่ยนเปลงร่างกายไม่ได้ใช้มันเพื่อเสริมสร้างพลังงานเลย
     แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าขัณฑสกรมีอันตรายต่อร่างกาย  ไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นอาหารเสียแล้ว  คนกลัวอ้วนที่เคยใช้ขัณฑสกรต่างน้ำตาลก็เห็นทีจะต้องงดอาหารรสหวานไปเลยจะดีกว่าที่จะเสี่ยงต่อโรคร้ายที่มีต้นเหตุจากขัณฑศกร


    

ไม่มีความคิดเห็น: