ชา

ชา เป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันทั่วโลก  ชาวจีนดื่มน้ำชาต่างน้ำ  ชาวอังกฤษดื่มน้ำชากับขนมเป็นอาหารว่างยามบ่ายจนติดเป็นนิสัย
     ชาเป็นพืชชนิดหนึ่ง  ปลูกกันทั่วโลก  แต่ประเทศที่ปลูกชามากคือ  อินเดีย  ศรีลังกา  จีน  ญี่ปุ่น  ปากีสถาน  รัสเซียและอินโดนีเซีย
     ตามปกติต้นชาเป็นไม้ใหญ่  อาจสูงได้ถึง 20 - 30 ฟุต  แต่ชาวไร่จะคอยเล็มตัดต้นให้มันเตี้ยแจ้เพื่อจะได้เด็ดใบสะดวก  และใบเล็กเรียวเหมาะสำหรับชงน้ำดื่ม

     ต้นชาจะถูกเพาะไว้ก่อนในแปลงเพาะชำแล้วจึงนำไปปลูกในไร่  สามปีก็โตพอจะเด็ดใบได้  และจะให้ผลผลิตไปได้นานถึง 50 ปี  หากดูแลดี
     การเก็บใบชาต้องใช้มือ  โดยมากผู้หญิงจะทำหน้าที่นี้  แล้วส่งใบชาไปยังโรงงาน  ทิ้งไว้ให้เหี่ยว  แล้วผ่านเครื่องบดให้แตก  คั้นเอาน้ำออกหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้เปลี่ยนสีเป็นสีทองแดงแล้วจึงนำไปตากแห้ง  แต่ไม่ใช่ตากแดด  หากใช้ลมร้อนเป่าจนแห้งกลายเป็นสีดำ  คัดเลือกตามคุณภาพ  บรรจุลงกล่องส่งขายได้
     การคัดชานั้น   ส่วนใหญ่คัดตามขนาดไม่ใช่ตามคุณภาพ   ชาวจีนเป็นชาติแรกที่พบว่าใบชาตากแห้งชงน้ำร้อนดื่มอร่อย  ชาวอังกฤษเป็นชาติต่อมา  เพราะได้มีการนำชาไปจากประเทศจีน  ไปในราวคริสตศตวรรษที่ 17 และได้รับความนิยมยั่งยืนนาน

     ชาวญี่ปุ่นมีิธีการชงชาที่เป็นแบบแผนมาก  ขนาดต้องศึกษากันเป็นศาสตร์ที่เดียว  และบ้านที่ฐานะดีจะมีห้องน้ำชาโดยเฉพาะ
แสดงความคิดเห็น