ดาวเทียมดวงแรกของโลก

     ดาวเทียมดวงแรกของโลกชื่อ สปุตนิก 1  เป้นของสหภาพโซเวียตรุสเชีย  ส่งขึ้นไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม  ค.ศ.1957 (พ.ศ.2500) สปุตนิก 1 น้ำหนัก 84 กิโลกรัม
     วันที่ 3 พฤศจิกายน ปีเดียวกันรัสเซียก็ส่ง สปุตนิก 2  ขึ้นไปอีก  ดาวเทียมดวงนี้หนักกว่าดวงแรกกว่าหกเท่า
     และที่สำคัญที่สุดก็คือสปุตนิก2  มีสิ่งมีชีวิตขึ้นไปด้วย พร้อมอาหาร อากาศ เครื่องมือบันทึกอุณหภูมิในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้น  การเต้นของหัวใจและสุขภาพอื่นโดยทั่วไป  สิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นสุนัขชื่อ ไลก้า มันกลับสู่โลกโดยปลอดภัยหลังจากไปวนอยู่นอกโลกนานกว่า 100 นาที


แสดงความคิดเห็น