แกแลกซี่ คืออะไร

แกแลคซี่เป็นระบบรวมของกลุ่มดาวฤกษ์  เนบิวล่าก๊าช  อนุภาคต่างๆ แต่ละแกแลกซี่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ประมาณพันล้านดวง  ทั้งเอกภพแกแลคซี่แยกเป็น 3 ส่วนคือ
     1. ใจกลางหรือนิวเคลียส  ประกอบด้วยดาวฤกษ์เป็นจำนวนมากกว่าบริเวณอื่น
     2. ส่วนที่แผ่เบนราบหรือดิสค์  อยู่ถัดใจกลางออกไป  มีส่วนประกอบเป็นดาวฤกษ์  ก๊าซและอนุภาคต่างๆบริเวณนี้จะมีการปรับอุณหภูมิอยู่เสมอ
     3. แขนของแกแลคซี่  ถัดจากดิสค์ออกไป  ประกอบด้วยก๊าซ  อนุภาค  เป็นส่วนใหญ่มีดาวฤกษ์อยู่บ้าง
ไม่มีความคิดเห็น: