ฝนเกิดมาจากอะไร

เมฆสีเทาและสีดำที่เราเห็นบนท้องฟ้า  เป็นเมฆที่แ่ำไปด้วยน้ำ  แต่เป็นละอองน้ำเล็กจิ๋วรวมกลุ่มกันอยู่  ในเมฆสีขาวละอองน้ำเล็กๆที่ว่านี้มีน้อยกว่าเมฆสีดำ  ละอองน้ำในเมฆเย็นและมีน้ำหนัก  อากาศที่อยู่รอบๆอุ่นและเบากว่า  ดังนั้นละอองน้ำเล็กจิ๋วนี้จึงตกลงต่ำ  ขณะที่ตกลงต่ำละอองน้ำใดมาพบกันก็รวมเข้าด้วยกัน  กลายเป็นละอองน้ำที่ใหญ่ขึ้นๆ จนกลายเป็นหยดน้ำตกลงมายังพื้นดิน  แม่น้ำ ลำคลอง  ทะเล  แม้กระทั่งบ้านเรือน  ทุ่งนาและถนนหยดน้ำบนโลกจะกลายเป็น ไอลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ารวมกลุ่มกันเป็นเมฆ  จากเมฆก็กลายเป็นฝนตกลงมาไม่มีความคิดเห็น: