กบนอกกะลา ย้อนหลัง คอบบร้า โกลด์

คอบร้าโกลด์  ปฏิบัติการฝึกร่วมผสมทางด้านการทหารระดับพหุภาคีที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นที่ฝึกของประเทศไทย โดยเริ่มในครั้งแรกจากการฝึกทวิภาคีระหว่างทหารประเทศไทยกับทหารประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบพหุภาคีโดยมีหลายประเทศได้เข้าร่วมฝึกด้วย อาทิเช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนความรุ้ความสามารถทางด้านการทหาร  เพื่อสานสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างประเทศ  เพื่อตอบสนองความรวดเร็วในด้านการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีในการช่วยเหลือประชาชนในประเทศนั้นๆ
     วันนี้ได้เป็นโอกาสอันดีที่ทางกองทัพไทยและสหรัฐอเมริกาได้เปิดโอกาสให้กบนอกกะลาได้เข้าไปร่วมสัมผัสบรรยากาศในการฝึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ทั้งเข้าเยี่ยมชมอาวุธยุธโทปกร ที่ทางประเทศสหรัฐได้นำมาแสดงในครั้งนี้  และมีการฝึกร่วมถึง 7 ประเทศ และมีผู้สังเกตการอีก 11 ประเทศเลยครับ  ยิ่งใหญ่จริงๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น: