ข้อสอบวิชาการงานปลายภาคเรียนที่ 2 ม.1

ข้อสอบชุดนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ ที่เรียนและสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกท่าน  เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1.   ข้อใดไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ในห้องรับแขก
1  ตู้โชว์
2  หมอนอิง
3  ชุดรับแขก
4  โต๊ะเครื่องแป้ง
2.   สิ่งของเครื่องใช้ข้อใดควรจัดวางไว้ในห้องครัว
1  ตู้กับข้าว อ่างล้างจาน
2  ตู้เย็น ชั้นวางเครื่องเสียง
3  ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ
4  ตู้เก็บภาชนะ แจกันดอกไม้
3.  “ภัทรานำไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้มาใช้ตกแต่งมุมห้องรับแขก” ภัทราตกแต่งห้องตามหลักการข้อใด
1  ความสวยงาม
2  ความประหยัด
3  ความเหมาะสม
4   ประโยชน์ใช้สอย
4.  “วรนุชจัดเตรียมภาพประดับผนังเพื่อใช้ในการจัดและตกแต่งห้องรับแขก” วรนุชปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การประเมินผลการทำงาน
3  การวางแผนในการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน   
5. “อานัสจัดวางเก้าอี้รับแขกแบบเข้ามุมในห้องรับแขก” อานัสปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน ขั้นตอนใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การประเมินผลการทำงาน
3  การวางแผนในการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
6.   การใช้สีตกแต่งภายในบ้านควรคำนึงถึงสิ่งใด
1  คุณภาพของสี
2  ความกลมกลืนของสี
3  ความสวยงามแบบธรรมชาติ
4  ถูกทุกข้อ
7.   สิ่งตกแต่งประเภทใดจัดเป็นงานหัตถกรรม
1  บอนสี
2  เปลือกหอยสังข์
3  เครื่องปั้นดินเผา
4  กระเบื้องลายหินอ่อน
8.   “ลดาพบว่าการจัดวางกระถางต้นไม้ในห้องนอนไม่เหมาะสม จึงนำตุ๊กตามาวางแทน” ลดาปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การประเมินผลการทำงาน
3  การวางแผนในการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
9.   “การศึกษาข้อมูลในการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน” ตรงกับกระบวนการทำงานข้อใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การประเมินผลการทำงาน
3  การวางแผนในการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
10.   การกำหนดเป้าหมายในการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆ ภายในบ้านเป็นหน้าที่ของใคร
1  หัวหน้ากลุ่ม
2  รองหัวหน้ากลุ่ม
3  เลขานุการกลุ่ม
4  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
11.  การจัดวางตู้โชว์ในห้องรับแขกควรจัดอย่างไร
1  วางตรงกลางห้อง
2  วางใกล้ประตูทางเข้า
3  วางตรงข้ามชุดรับแขก
4  วางใกล้กระถางต้นไม้
12.  ห้องครัวควรทาด้วยสีอะไร เพราะเหตุใด
1  สีน้ำเงิน เพราะทำให้อาหารมีสีสันสวยงาม
2  สีเหลืองอ่อน เพราะมองดูสดใสและสะอาดตา
3  สีแดง เพราะทำให้รู้สึกอยากรับประทานอาหาร
4 สีชมพูเข้ม เพราะทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของรสชาติอาหาร
13.  การจัดสวนในภาชนะช่วยสร้างคุณค่าด้านการทำงานอย่างไร
1  ผลงานได้รับรางวัล
2  มีสมาธิในการทำงาน
3  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
4  ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ   
14.  ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดสวนในภาชนะ
1  งบประมาณ
2  การออกแบบ
3  กระบวนการทำงาน
4  การอนุรักษ์ธรรมชาติ
15.   เพราะเหตุใดจึงควรวางต้นไม้ในภาชนะที่ใช้จัดสวนในทิศทางที่เหมาะสม
1  ทำให้มีความเป็นระเบียบ
2  สะดวกในการปรับปรุงแก้ไข
3  ช่วยให้ดูแลรักษาต้นไม้ได้ง่าย
4  ฝึกทักษะการออกแบบตามจินตนาการ
16.   ใบของต้นไม้ชนิดใดไม่จัดเป็นวรรณะสีเย็น
1  คล้า
2  สับปะรดสี
3  หนวดปลาดุก
 4  แอฟริกันไวโอเลต
17.  ข้อใดคือลักษณะของต้นไม้ที่เหมาะสำหรับนำมาจัดสวนในภาชนะ
1  มีขนาดเล็ก แคระ
2  มีขนากกลาง อายุยืน
3  มีขนาดใหญ่ สมบูรณ์
 4  มียอดอ่อนจำนวนมาก
18.  ฉัตรชัยต้องการเลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้รับแสงแดดจัด ลักษณะเป็นไม้ดอกล้มลุก” ฉัตรชัยควรเลือกพันธุ์ไม้ข้อใด
1  ไม้น้ำ
2  ไม้พุ่ม
3  ไม้ในร่ม
 4  ไม้อวบน้ำ
19.   เพราะเหตุใดจึงนำขุยมะพร้าวมาทำเป็นตุ้มราก
1  มีราคาถูก
2  อุ้มน้ำได้ดี
3  ช่วยพยุงต้นไม้
4   ย่อยสลายได้ง่าย
20.   ปุ้ยต้องการจัดสวนถาดเป็นทะเลทราย ปุ้ยควรเลือกวัสดุใดมาตกแต่งจึงจะเหมาะสม
1  ตุ๊กตารูปเต่า
2  ตุ๊กตารูปม้าลาย
3  ตุ๊กตารูปเด็กผู้ชาย
4  ตุ๊กตารูปนกกระยาง
21.   เพราะเหตุใดจึงต้องใส่ถ่านรองก้นภาชนะก่อน    ที่จะจัดสวน
1  เพื่อพยุงต้นไม้ให้ตั้งตรง
2  เพื่อช่วยในการระบายน้ำ
3  เพื่อกรองน้ำและสิ่งสกปรก
4  เพื่อเพิ่มจำนวนรากของต้นไม้
22.   ข้อใดไม่ใช่การวางแผนในการจัดสวนแก้ว
1  การกำหนดวัตถุประสงค์
2  การวิเคราะห์ลักษณะงาน
3  การศึกษาวิธีการจัดสวนแก้ว
4  การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
23.   การจัดสวนแก้ว เมื่อจัดวางต้นไม้ลงในแก้วแล้วขั้นตอนต่อไปควรทำอย่างไร
1  โรยถ่านบด
2  โรยดินร่วน
3  โรยกรวดเม็ดเล็ก
4  โรยกรวดเม็ดใหญ่    24.   ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทำตุ้มราก
1  พันทับรากต้นไม้ด้วยผ้าก๊อซ
2  นำตุ้มรากไปจุ่มในน้ำสะอาด
3  ห่อพลาสติกบริเวณรากต้นไม้
4  ห่อดินและขุยมะพร้าวบริเวณรากต้นไม้
25.   การจัดตกแต่งต้นไม้ในสวนขวดมีวิธีการอย่างไร
1  ใช้พู่กันปัดเศษดินบนใบไม้ให้สะอาดสวยงาม
2  ใช้ปากคีบยาวจับกิ่งก้านของต้นไม้แล้วจัดให้สวยงาม
3 ใช้ไม้ขนาดเล็กเขี่ยต้นไม้ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและสวยงาม
4  ใช้ช้อนปลูกขนาดเล็กค่อย ๆ โรยกรวดเม็ดเล็กรอบต้นไม้ให้สวยงาม
26.   การจัดวางวัสดุในการจัดสวนถาดข้อใดเรียงลำดับถูกต้อง
1  ถ่านบด-เศษอิฐ-ดิน-รากไม้
2  เศษอิฐ-ดิน-รากไม้-ถ่านบด
3  ดิน-รากไม้-ถ่านบด-เศษอิฐ
 4  รากไม้-ถ่านบด-เศษอิฐ-ดิน
27.  “แพรวตกแต่งสวนถาดด้วยก้อนหินสีขาว”  แพรวปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การวางแผนในการทำงาน
3  การประเมินผลการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
28.  การตัดแต่งพันธุ์ไม้ในร่มควรทำเมื่อใด
1  ก่อนการใส่ปุ๋ย
2  ใบเริ่มมีสีเหลือง
3  ลำต้นแคระแกร็น
 4  ต้นไม้แตกกิ่งใหม่
29.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลรักษาสวนในภาชนะที่ปลูกพันธุ์ไม้อวบน้ำ
1  ใส่ปุ๋ยไม้น้ำ 2 – 3 วันต่อครั้ง
2  เติมน้ำในภาชนะอย่างสม่ำเสมอ
3  นำภาชนะไปวางกลางแดดตอนเที่ยง
4  ตัดแต่งกิ่งเมื่อลำต้นยืดสูงไม่ได้รูปทรง
30. การดูแลรักษาสวนในภาชนะควรพิจารณาถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
1  ภาชนะ
2  พันธุ์ไม้
3  วัสดุปลูก
4  โรคและแมลง
31.   การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นเกิดประโยชน์ต่อชุมชนข้อใดมากที่สุด
1  มีความรักและสามัคคี
2  สร้างอาชีพและรายได้
3  ฝึกความคิดสร้างสรรค์
4  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
32.   ใครปฏิบัติถูกต้องตามหลักการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น
1  เจี๊ยบหยอกล้อกับเพื่อนขณะทำงาน
2  แป้งออกแบบชิ้นงานก่อนวางแผนงาน
3  พิมนำวัสดุในชุมชนมาประดิษฐ์ของใช้
4  แอนประดิษฐ์ของใช้ตามเพื่อนโดยไม่วางแผนงาน
33.   องค์ประกอบใดของการออกแบบที่นำมาประกอบกันแล้วจะทำให้เกิดเป็นรูปร่างหรือรูปทรง
1  สี
2  จุด
3  เส้น
4  ลักษณะผิว   
34.  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทำกระดาษสา
1  นำสาไปแช่น้ำ
2  นำสาไปต้มจนเปื่อย
3  คัดเลือกต้นสาที่มีคุณภาพดี
4  นำเยื่อกระดาษสาไปผึ่งแดด
35.  การประดิษฐ์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนควรใช้วัสดุใดยึดแบบตัดกระเป๋าผ้าให้ติดกับผ้าดิบ
1  เข็มจักร
2  เข็มกลัด
3  เข็มหมุด
4  เข็มเย็บผ้าด้วยมือ
36.  หลังจากใช้สิ่วเจาะขอนไม้แห้งแล้วควรดูแลรักษาอย่างไร
1  เช็ดด้วยผ้าขนนุ่ม
2  ล้างด้วยน้ำสะอาด
3  ล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 4  เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำมันหล่อลื่น
37.  วัสดุใดใช้วัดขนาดไม้แปรรูปได้ตามมาตรฐาน
1  สายวัด
2  ไม้เมตร
3  เหล็กฉาก
 4  ตลับเมตร
38.  “จิ๋วนำผ้าแต่ละชิ้นมาเย็บประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปกระเป๋าผ้า” จิ๋วปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การประเมินผลการทำงาน
3  การวางแผนในการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
39.   “เอื้อมพรสังเกตเห็นเชือกสาที่ติดเทียนไขไม้ขอนหลุด จึงทากาวติดใหม่”  เอื้อมพรปฏิบัติตามกระบวนการทำงานขั้นตอนใด
1  การวิเคราะห์งาน
2  การประเมินผลการทำงาน
3  การวางแผนในการทำงาน
4  การปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน
40.   ข้อใดเป็นการทาเชลแล็กเคลือบผิวของม้านั่งอเนกประสงค์ที่ถูกวิธี
1  ทาขวางเสี้ยนไม้
2  ทาขึ้นลงตามถนัด
3  ทาไปตามเสี้ยนไม้
4  ทาหมุนเป็นวงกลม
41.   เครื่องมือเกษตรชนิดใดใช้งานต่างจากพวก
1  จอบ      
2  เสียม  
3  ช้อนปลูก   
4  ตะขอตัดกิ่ง
42.   ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์งานไฟฟ้า
1  สิ่ว        
2  คีม
3  สว่าน       
4  ไขควง
43.   เอ็มต้องการปอกสายไฟฟ้า เอ็มควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด
1  มีด        
2  คีม 
3  ค้อน      
4  กรรไกร  
44.  ประภาสต้องการปรับแต่งผิวไม้ให้เรียบเสมอกัน ประภาสควรเลือกใช้อุปกรณ์ใด
1  สว่าน
2  กบไสไม้
3  ตะไบสี่เหลี่ยม
4  เหล็กส่งตัวตะปู
 45. ถ้าต้องการลับคมเลื่อยตัดแต่งกิ่งควรใช้เครื่องมือใด
1  หินลับมีดชนิดหยาบ
2  หินลับมีดชนิดละเอียด
3  ตะไบสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก
4  ตะไบสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
46.  เพราะเหตุใดจึงต้องศึกษาวิธีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก่อนการใช้งาน
1  เพื่อความปลอดภัย
2  เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
3  เพื่อให้ใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว
4  เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้า
47. คอนแทกต์ทำหน้าที่ใดในเตารีดไฟฟ้า 
1  หุ้มชิ้นส่วนภายในเตารีดไฟฟ้า
2  กั้นความร้อนไม่ให้ลอยตัวขึ้นมาบนฝาครอบ
3  กดแผ่นความร้อนให้แนบสนิทกับพื้นเตารีดไฟฟ้า
4  เป็นสวิตช์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแผ่นความร้อน
48.  การตรวจสอบกาต้มน้ำไฟฟ้าโดยเสียบปลั๊ก แล้วใช้ไขควงแตะจะทราบได้อย่างไรว่าไฟรั่ว
 1  ด้ามไขควงมีแสงไฟ
 2  ด้ามไขควงไม่มีแสง
 3  เกิดการช้อตบริเวณปลายนิ้วมือ
 4  เกิดประกายไฟระหว่างไขควงกับโครงกาต้มน้ำไฟฟ้า
 49. “นทีต้มน้ำด้วยกาต้มน้ำไฟฟ้าแล้วปรากฏว่า น้ำไม่เดือด” นทีควรซ่อมแซมอย่างไร
1  เปลี่ยนกาใหม่
2  เปลี่ยนลวดความร้อน
3  เปลี่ยนแผ่นความร้อน
 4  ขันสกรูยึดโครงกาต้มน้ำให้แน่น
50.  หลอดฟลูออเรสเซนต์ดีกว่าหลอดไส้อย่างไร
1  ราคาหลอดถูกกว่า
2  ให้แสงสว่างมากกว่า
3  การติดตั้งทำได้ง่ายและปลอดภัยกว่า
4  ขนาดกะทัดรัดและเคลื่อนย้ายสะดวก
51. อุปกรณ์ใดมีหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้พอดีกับไส้หลอด
1  ฟิวส์
2  สวิตช์
3  บัลลาสต์
4  สตาร์ตเตอร์
52.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้หลอดไฟฟ้าไม่ติด
1  ขาหลอดไฟเสีย
2  ติดตั้งบัลลาสต์ไม่แน่น
3  บัลลาสต์และสตาร์ตเตอร์เสีย
4  ขาหลอดหรือขั้วสตาร์ตเตอร์หลวม
53. หลอดฟลูออเรสเซนต์มีปัญหาในข้อใดจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
1  ขาหลอดหลวม
2  ไม่มีไฟเข้าหลอด
3  ข้อสตาร์ตเตอร์โยกไปมาได้
4  สตาร์ตเตอร์และบัลลาสต์เสีย   
54.  เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ
1  พัดลม        
2  เตารีดไฟฟ้า
3  กาต้มน้ำไฟฟ้า 
4  เครื่องบดอาหาร
55. ส่วนประกอบใดของพัดลมที่มีหน้าที่ดูดอากาศ จากด้านหลังและเป่าอากาศทางด้านหน้า
1  ใบพัด
2  ชุดมอเตอร์
3  ตะแกรงหน้าและหลัง
4  สวิตช์ควบคุมความเร็ว
56. ถ้าพัดลมมีเสียงสั่นเนื่องจากแบริ่งสกปรกมากควรซ่อมแซมวิธีใด
1  เปลี่ยนสวิตช์
2  เปลี่ยนใบมีด    
3  แกะออกมาประกอบใหม่
4  ทำความสะอาดแล้วหยอดน้ำมัน
57. ส่วนประกอบใดของเตาไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดความร้อน
 1  ปลั๊กไฟ
 2  ลวดความร้อน
 3  หลักต่อสายไฟฟ้า
 4  สวิตช์ปรับระดับความร้อน
58. ข้อใดอาจเป็นสาเหตุให้เตาไฟฟ้าเกิดไฟรั่ว
1  จุดต่อหลวม
2  สายไฟปลั๊กของเตาไฟฟ้าขาด
3  สายในปลั๊กของเตาไฟฟ้าขาด
4  ปลอกกระเบื้องหุ้มลวดความร้อนแตก
59. ถ้ามีเสียงดังผิดปกติในขณะเปิดเครื่องบดอาหาร อาจเกิดจากสาเหตุใด
1  สวิตช์ควบคุมเสีย
2  บูชแกนมอเตอร์เสีย
3  ใบมีดสีกับก้นโถแก้ว
4  วางโถแก้วบนฐานเครื่องไม่สนิท
60. ถ้ามอเตอร์ของเครื่องบดอาหารไม่หมุน เนื่องจากสายต่อเข้าเครื่องชำรุด จะมีวิธีการซ่อมแซมอย่างไร
1  เปลี่ยนสวิตช์
2  เปลี่ยนบูชแกนมอเตอร์
3  ต่อสายหรือเปลี่ยนสายใหม่
4  ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าในบ้าน
61.  ขั้นตอนใดของกระบวนการตัดสินใจที่ทำให้เข้าใจปัญหามากที่สุด
1  การประเมินทางเลือก      
2  การนำทางเลือกไปปฏิบัติ      
3  การแสวงหาข้อมูลและทางเลือก
4  การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
62.  การเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียจัดเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการตัดสินใจ
1  การประเมินทางเลือก        
2  การนำทางเลือกไปปฏิบัติ        
3  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
4  การติดตามผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
63.  ขั้นตอนใดของกระบวนการตัดสินใจที่ทำให้รู้ว่าการตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่
1  การประเมินทางเลือก        
2  การนำทางเลือกไปปฏิบัติ        
3  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
4  การติดตามผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับ   
64. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล และทางเลือก
1  ควรหาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
2  มีทางเลือกทางเดียวในการแก้ปัญหา
3  แหล่งที่มาของข้อมูลต้องน่าเชื่อถือได้มาก
4  ข้อมูลควรมาจากหลายแหล่งหลายแนวทาง
65. ข้อใดเป็นวิธีการประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดก่อนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ
1  เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
2  จัดลำดับตามค่าตอบแทนที่ได้
3  คำนึงถึงความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
4  ประเมินทางเลือกโดยระดมความคิดจากบุคคลใกล้ชิด
66. “สมศรีตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพตัดเย็บ เสื้อผ้าแต่การทำงานไม่บรรลุผล จึงหาทางแก้ปัญหา” สมศรีอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการตัดสินใจ
1  การประเมินทางเลือก
2  การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
3  การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
4  การติดตามผลและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
67. “สุดาหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียน” สุดาทำงานเพื่ออะไร
1  เพื่อชุมชน     
2  เพื่อตนเอง
3  เพื่อครอบครัว 
4  เพื่อประเทศชาติ
68.  “เจนนำเงินรายได้จากการประกอบอาชีพไปสร้างสถานีอนามัยในหมู่บ้าน” จัดเป็นความสำคัญในการประกอบอาชีพในข้อใด
1  ต่อตนเอง   
2  ต่อชุมชน
3  ต่อครอบครัว    
4  ต่อประเทศชาติ
69. ผู้ที่ชอบสนทนาและชอบช่วยเหลือผู้อื่น ควรเลือกประกอบอาชีพใด
1  พยาบาล    
2  เลขานุการ 
3  ทนายความ
4  ช่างเขียนแบบ
70. ผู้ที่มีความสามารถพูดได้หลายภาษา ควรเลือกประกอบอาชีพใด
1  อาจารย์  
2  มัคคุเทศก์   
3  พนักงานบัญชี
4  หัวหน้าฝ่ายบุคคล
71. บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบต้องการใช้เชาว์ปัญญา ควรเลือกประกอบอาชีพใด
1  นักลงทุน    
2  ทันตแพทย์
3   พนักงานขายตรง
4  นักประชาสัมพันธ์
72. ถ้ากิ๊กต้องการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี กิ๊กควรเรียนจบ ระดับใดเป็นพื้นฐาน
1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 4  ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
73. อาชีพใดต้องใช้ทักษะการตัดสินใจในการประกอบอาชีพมากที่สุด
1  อาชีพอิสระ
2  อาชีพรับจ้าง
3  อาชีพรับจ้างที่ใช้ทักษะ
4  อาชีพรับจ้างที่ไม่ใช้ทักษะ
74. อาชีพใดจัดเป็นอาชีพอิสระ
1  ครู       
2  พยาบาล
 3  เจ้าของร้านตัดผม  
4  เลขานุการประธานบริษัท
75. การสำรวจชุมชนในข้อใดที่ให้ประโยชน์ด้านการ  กำหนดปริมาณที่จะผลิตสินค้าและบริการมากที่สุด
1  เพศของประชากร
2  อาชีพของประชากร
3  จำนวนของประชากร
4  ระดับการศึกษาของประชากร
76. ปัจจัยข้อใดมีผลต่อความสำเร็จในการสร้างงาน    สร้างรายได้มากที่สุด
1  วัตถุดิบ
2  เครื่องมือ
3  แหล่งจำหน่าย
 4  ผู้ประกอบอาชีพ
77.  หากคนในชุมชนประกอบอาชีพการเกษตร สินค้าที่ชุมชนนี้ต้องการคืออะไร
1  ร้านซ่อมอะไหล่เครื่องยนต์
2  ร้านขายเครื่องมือการเกษตร
3  การบริการส่งของทางรถยนต์
4  ร้านขายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
78. ดุสิตมีร้านค้าอยู่ใกล้โรงเรียนประถมศึกษา ดุสิตควรขายสินค้าใด
1  เสื้อผ้าสตรี
2  เครื่องเขียน
3  หนังสือนิยาย      
4  เครื่องประดับ        
79. อาชีพใดจัดอยู่ในกลุ่มการให้บริการ
1  ร้านซักรีด        
2  ร้านขายเสื้อผ้า 
3  ร้านขายไอศกรีม 
4  ร้านผลิตงานหัตถกรรม  
80. อาชีพใดควรมีความคิดสร้างสรรค์และมี มนุษยสัมพันธ์มากกว่าอาชีพอื่น
1  ขายผลไม้
2  เพาะเห็ดฟาง
3  ทำนมถั่วเหลือง
4  ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
                                                      
                 เฉลยข้อสอบปลายภาค การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียนที่ 2
      1.  4      2.  1      3.  2      4.  2      5.  4      6.  4      7.  3      8.  3      9.  1    10.  4
    11.  3    12.  2    13.  2    14.  4    15.  3    16.  4    17.  1    18.  1    19.  2    20.  2
    21.  3    22.  2    23.  3    24.  4    25.  2    26.  1    27.  4    28.  4    29.  4    30.  2
    31.  2    32.  3    33.  3    34.  1    35.  3    36.  4    37.  4    38.  4    39.  2    40.  3
    41.  4    42.  1    43.  1    44.  2    45.  4    46.  1    47.  4    48.  1    49.  2    50.  2
    51.  3    52.  2    53.  4    54.  2    55.  1    56.  4    57.  4    58.  3    59.  3    60.  3
    61.  4    62.  1    63.  4    64.  4    65.  1    66.  4    67.  2    68.  2    69.  1    70.  2
    71.  2    72.  2    73.  1    74.  3    75.  3    76.  4    77.  2    78.  2    79.  3    80.  4

ไม่มีความคิดเห็น: