ประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอล

     กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม  มีผู้เล่นฝ่ายละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตูของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุด  โดยมีทักษะการเล่น  ได้แก่ การส่งลูก - รับลูก การเลี้ยงและการยิงประตู  ซึ่งต้องประกอบการเล่นทั้งทักษะส่วนบุคคลและทีม

   กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจำชาติของประเทศอเมริกา  โดยเริ่มจาก ดร. เจมส์ เอ เนสมิท  ได้คิดขึ้นเพื่อเล่นในโรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึกอบรมของสมาคมวายเอ็มซีเอนานาชาติ  ที่เมืองสปริงฟิลด์ มลรัฐเมสซาซูเซตส์  ในช่วงที่มีหิมะตก  เมื่อ  ค.ศ. 1891(พ.ศ.2434) โดยใช้ตะกร้าลูกพืช 2 ใบแขวนเป็นประตู  จึงทำให้กีฬานี้ได้ชื่อว่า บาสเกตบอล (basketball)  การเล่นครั้งนั้นใช้ลูกฟุตบอลเป็นลูกบอล  มีผู้เล่นทั้งหมด 18 คน  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  ฝ่ายละ 9 คน  และตัวของ ดร. เนสมิท เป็นกรรมการ  มรกฏการเล่น 4 ข้อ  คือ
     1. ห้ามถือลูกเคลื่อนที่
     2. ห้ามมิให้ผู้เล่นปะทะตัวกัน
     3. ประตูอยู่ระดับศีรษะและขนานพื้น
     4. ผู้เล่นจะถือลูกบอลนานเท่าใดก็ได้ และผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องไม่ถูกตัวผู้เล่น
     ต่อมาได้มีการปรับปรุงกติกาการเล่นเป็น 13 ข้อ และลดผู้เล่นเหลือฝ่ายละ 5 คน เนื่อจากการเล่นเกิดการปะทะกันเพราะสนามแคบ
   กติกานี้ใช้มาจนถึง ค.ศ.1937 ( พ.ศ.2480 ) จึงได้ปรับปรุงแก้ไขครั้งใหญ่เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 11 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี   และในปี ค.ศ. 1939 (พ.ศ.2482) ดร.เจม เอ. เนสมิทก็เสียชีวิตลง และต่อมากีฬาบาสเกตบอลก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ประวัติบาสเกตบอลในประเทศไทย
     มีหลักฐานยืนยันว่าใน พ.ศ. 2477  นายนพคุณ  พงษ์สุวรรณ  อาจารย์สอนภาษาจีน  ในโรงเรียนมัธยมบพิตรพิมุข  ได้ช่วยกลมพลศึกษาแปลกติการบาสเกตบอลขึ้นเป็นครั้งแรก และทางกรมพลศึกษาได้จัดอบรมครูทั่วประเทศประมาณ 100 คน เป็นเวลา 1 เดือน  โดยมี พ.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เป็นวิทยากร
   ในปี พ.ศ. 2477 ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนชายขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัน น.อ.หลวงศุภชลาศัย ร.น. ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา  ส่วนประเภหญิงจัดแข่งขันในปี พ.ศ. 2495
   พ.ศ. 2496 ได้มีการจัดตั้งสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยขึ้น และเข้าเป็นสมาชิกสหสมาคมบาสเกตบอลระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่  10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2496
    และในปัจจุบันได้มีการบรรจุกีฬาบาสเกตบอลไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และกองทัพ จนเป็นที่นิยมกันไปทั่วประเทศ


แสดงความคิดเห็น