ประวัติความเป็นมาของกีฬาฟุตบอล

ฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นกันมานานปี  จนมีคนเข้าใจกันว่า  กำเนิดในจีนในสมัย  2300 - 2400 ปี เรียกกันว่า  ซูจู  คล้ายกีฬาฟาดแข้งในสมัยนั้น  มีหลักฐานว่ากีฬาฟุตบอลเตะกันครั้งแรกในปี ค.ศ.1314  กีฬาฟุตบอลได้ดัดแปลงมาจากเกมส์กีฬาฟวก Hockey , Cricket , Croguet การเล่นฟุตบอลแบบแผนในเมือง Chester  ในอังกฤษ  ชาว Derby  เป็นคนอังกฤษ  ฟุตบอลเล่นกันในวันโชรปทิวเดย์  เป็นการฉลองชัยชนะต่อโรมัน  แต่หลักฐานยังบอกว่า ชาวกรีกโบราณได้เล่นกีฬาประเภทนี้เหมือนกัน  แต่เรียกเกมนี้ว่า  ฮาสปาตัน แปลว่า การเหวี่ยงไปข้างหน้า ต่อมาได้ดัดแปลงโดยใช้เท้าเล่น เกมฟุตบอลนี่ที่เล่นในอังกฤษในวันโชรปทิวเดย์ เล่นกันในวันนักบวช  แต่งงาน  เป็นต้น เกมการเล่นก็ยังเล่นกันแบบรุนแรงจนกระทั่งกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่ 2 สั่งห้ามเล่นไประยะหนึ่งในกรุงลอนดอน
     มีหลักฐานการเตะฟุตบอลมีการตีพิมพ์ชัดเจนครั้งแรกที่เมืองเอดินเบอระ ในสก๊อตแลนด์ ค.ศ.1672-73   และกีฬานี้ได้มีการแข่งขันแบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เมื่ออังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลขึ้น ในวันที่  26  ตุลาคม ค.ศ.1863  และเป็นสโมสรฟุตบอลเก่าแก่ที่สุดในโลกคือ สโมสรเซฟฟิลด์  ของอังกฤษ  ตั้งขึ้นในวันที่  26  ตุลาคม 1857  แต่เมื่อก่อนก็ยังเตะบอลกันข้างละเป็นสิบๆคน  จนกระทั่งได้วางแผนให้มีผู้เล่น 11 คน ในปี ค.ศ.1870     ชาวอังกฤษได้เรียกกีฬานี้ว่า  "SOCCER"

    ประวัติในประเทศไทย  เริ่มเล่นกันในสมัยรัชกาลที่ 6 และข้าราชบริพารที่ไปศึกษาในประเทศอังกฤษ  แล้วได้นำมาเผยแพร่หลายในประเทศไทยในปี พ.ศ.2459  และโปรดเกล้าให้ตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยามและต่อมาได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกฟุตบอลระหว่าชาติ  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2468  และต่อมาก็ได้มีการดัดแปลงข้อบังคับต่างๆให้ดีขึ้น  โดยครั้งแรกทำใน  พ.ศ. 2471  ครั้งที่  2  พ.ศ. 2493  ครั้งที่ 3 พ.ศ.2499  และครั้งที่ 4 พ.ศ. 2512  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสมาคมใหม่ว่า "สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมป์" ชื่อย่อว่า "ส.ฟ.ท."  และต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลประเภท ก ข ค ง ขึ้นภายในประเทศ และบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น: