การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

การปฐมพยาบาล   หมายถึง  การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบี้องต้นอย่างถูกวิธี  เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยต่อผู้เจ็บ  หรือเพื่อนำต่อไปรักษาพยาบาลโดยแพทย์

การปฐมพยาบาลข้อแพลง   ลักษณะของการบาดเจ็บได้แก่  ข้อมือ - นิ้วมือ  ข้อศอก  หัวไหล่  เข่า ข้อเท้า  อาจได้รับการกระแทก  หรือพลิกบิด  ทำให้บาดเจ็บ  วิธีปฐมพยาบาลขั้นต้นทำดังนี้

1.ใช้ความเย็นประคบเพื่อป้องกันอาการบวม  และหยุดการเกิดเลือดคั่งภายใน
2. เข้าเฝือกชั่วคราว แล้วนำส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลกล้ามเนื้อฉีก  อาจเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อนั้นหนักเกินไป  หรือโดยสาเหตุจากการถูกกระทบโดยแรงทำให้กล้ามเนื้อเกิดฉีกขาด  วิธีปฐมพยาบาลทำดังนี้
1.ประคบด้วยความเย็น
2.พันผ้าบริเวณที่เกิดการฉีกขาด  แล้วยกให้บริเวณนั้นอยู่สูง
3.รีบนำส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลการเกิดบาดแผล  การเกิดบาดแผลเกิดจากการถูกของมีคมเกี่ยวทำให้ผิวหนังฉีกขาดเกิดบาดแผล  หรืออาจเกิดจากการถูกของแข็งกระทบ  วิธีปฐมพยาบาลทำได้ดังนี้
1.ใช้ผ้าหรือสำลีห้ามเลือดให้หยุดเสียก่อน
2.ล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาด  เช็ดบริเวณบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์
3.ใส่ยาที่ใช้กับแผลสด  เช่นยาแดง
4.ถ้าแผลกว้างและลึกให้นำส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลการเกิดตะคริว   เนื่องจากกล้ามเนื้อเกิดการเมื่อยล้า  และการขาดสารจำพวกแคลเซียมทำให้เกิดอาการเกร็งและปวด  วิธีปฐมพยาบาลทำดังนี้
1.นวดเบาๆ บริเวณนั้น  แล้วพยายามยืดกล้ามเนื้อส่วนนั้นไว้
2.ดื่มน้ำ หรือน้ำผลไม้ ผสมเกลือแกงประมาณ 1 - 2 ช้อนโต๊ะ
3.ถ้าเป็นมากไม่หายต้องนำส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลอาการเป็นลม   เกิดจากการอ่อนเพลีย  ร่างกายไม่สามารถสามารถควบคุมระบบการปรับปรุงอุณหมิในร่างกายได้  วิธีการปฐมพยาบาลทำดังนี้
1.ให้ผู้ป่วยนั่งเหยียดเท้าหรือนอนลงบริเวณในร่มที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.ปลดขยายเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่ให้หลวม
3.ใช้ผ้าน้ำเย็นเช็ดหน้าและคอผู้ป่วย
4.ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเย็นน้อย และดมแอมโมเนีย

แสดงความคิดเห็น