ข้อสอบสุขศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2 ม.3

คำชี้แจง
ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว โดยทำเครื่องหมายลงในกระดาษคำตอบที่จัดให้

........................................................................................................
1. ข้อใดคือลักษณะสำคัญของวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
1   ร่างกายเสื่อมสภาพลง
2   สามารถควบคุมพฤติกรรมได้ดี
3   มีการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง
4   ถูกทั้งข้อ 2   และ 3 
2.  นักเรียนจะควบคุมความต้องการทางเพศของตนเองด้วยวิธีใด
1   ทำงานอดิเรกเบนความสนใจ
2   หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับเพื่อน
3   ดื่มสุราเพื่อระงับอารมณ์ทางเพศ
4   แสดงความต้องการอย่างเปิดเผย
3. การเบี่ยงเบนอารมณ์ทางเพศทำได้อย่างไร
1   เล่นกีฬา
2   ดูภาพโป๊
3   กอดเพื่อน
4   คุยเรื่องเพศ
4.  กลุ่มโรคใดต่อไปนี้ทั้งหมดเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยในอันดับต้น ๆ ของประชาชนไทย
1   โรคอ้วน โรคลำไส้ โรคมะเร็ง
2   โรคทางเดินหายใจ โรคประสาท โรคอ้วน
3   โรคหัวใจขาดเลือด โรคอัลซไฮเมอร์โรคเครียด
4   โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง
5. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี
1   อ่านฉลากก่อนซื้อ
2   ไม่ด่วนเชื่อคำโฆษณา
3   รักษาสิทธิผู้บริโภคของตน
4   ถูกทุกข้อ
6. หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
1   ราคาและความชอบ
2   สถานที่จำหน่ายและของแถม
3   ความจำเป็นและความปลอดภัย
4   ไม่มีข้อใดถูกต้อง
7. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1   ตรวจดูฉลากทุกครั้ง
2   สอบถามราคาจากผู้ขาย
3   เลือกซื้อตามความพอใจ
4   พิจารณาสื่อโฆษณาอย่างรอบคอบ
8.  การทดสอบสมรรถภาพทางจิตมีประโยชน์อย่างไร
1   ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้น
2   ทำให้มีจิตใจกล้าหาญมากขึ้น
3   ทำให้รู้สภาวะทางจิตของตนเอง
4   ถูกทุกข้อ
9. เหตุใดเราจึงควรเรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1   เพราะทำให้เราเข้าใจพระพุทธศาสนาได้มากขึ้น
2   เพราะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
3   เพราะอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
4   ถูกทุกข้อ
10. ผู้รู้ทันและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้จะมีผลดีอย่างไร
1   ไม่โกรธคนง่าย
2   ไม่ทำอะไรตามอารมณ์
3   ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
4   ถูกทุกข้อ
11.  การเลือกคู่ในการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก มีหลักการเลือกอย่างไร
1   เลือกใครก็ได้
2   เลือกผู้ที่อ้วนกว่า
3   เลือกผู้ที่เป็นเพศตรงข้าม
4   เลือกผู้ที่มีรูปร่างใกล้เคียงกัน
12. สิ่งใดที่ต้องคำนึงถึงก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
1   ปัญหาด้านสถานที่
2   ปัญหาด้านสุขภาพ
3   ปัญหาด้านการเรียน
4   ถูกทุกข้อ
13.  การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกควรเริ่มต้นจากกิจกรรมใด
1   กระตุ้นหัวใจ
2   อบอุ่นร่างกาย
3   ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
4   ขยายเสื้อผ้าที่สวมใส่
14. การผ่อนคลายกล้ามเนื้อควรทำเมื่อใด
1   หลังช่วงเวลาของการฝึกกิจกรรม
2   ก่อนช่วงเวลาของการฝึกกิจกรรม
3   ในระหว่างช่วงเวลาของการฝึกกิจกรรม
4   สลับกับการฝึกกิจกรรมหนักและเบา 1 ชุด
15. แผนการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกควรเป็นอย่างไร
1   ใช้กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
2   ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกา
3   ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา
4   ถูกทุกข้อ
16. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1   ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนฝึก
2   ในการฝึกแต่ละท่าควรใช้เวลาอย่างน้อยท่าละ 30 นาที
3   การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
4   ระหว่างระยะเวลาของการฝึก ควรทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของตนเองเป็นระยะ ๆ
17. สถานที่ใดเหมาะสำหรับการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกในฤดูร้อน
1   ริมสระว่ายน้ำ
2   สนามกีฬาในร่ม
3   สนามกีฬากลางแจ้ง
4   ถูกทุกข้อ
18. ข้อใดถูกต้อง
1   สมรรถภาพทางกลไกเป็นการฝึกเพื่อบำบัดความเจ็บป่วย
2   สมรรถภาพทางกลไกช่วยให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ
3   สมรรถภาพทางกลไกช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
4   สมรรถภาพทางกลไกเป็นสมรรถภาพเฉพาะนักกีฬาทีมชาติเท่านั้น
19.  ถ้านักเรียนพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านพลังกล้ามเนื้อขา นักเรียนจะมีความสามารถในด้านใดเพิ่มขึ้น
1   กระโดดได้ไกลขึ้น
2   ขว้างสิ่งของได้ไกลขึ้น
3   ยกของได้หนักมากขึ้น
4   ถูกทุกข้อ
20. การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกลไกมีประโยชน์โดยตรงกับใครมากที่สุด
1   ผู้ป่วย
2   เด็กเล็ก
3   นักกีฬา
4   ผู้สูงอายุ
21. ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยข้อใดเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
1   ปัจจัยภายใน
2   ปัจจัยภายนอก
3   ปัจจัยด้านกฎหมาย
4   ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม
22. ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและความปลอดภัยมีกี่ประเภท
1   1 ประเภท
2   2 ประเภท
3   3 ประเภท
4   4 ประเภท
23. การขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยหรือไม่
เพราะเหตุใด
1   เป็น เพราะทำให้ตัดสินใจไม่ถูกต้อง
2   ไม่เป็น เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
3   ไม่แน่ใจ เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้
4   ไม่มีข้อใดถูกต้อง
24. ข้อ ใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อ ความปลอดภัย
1   ข้ามถนนตรงทางม้าลาย
2   คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะขับรถ
3   ใส่รองเท้าหัวเหล็กในเขตก่อสร้าง
4   ใส่หมวกนิรภัยโดยไม่รัดสายใต้คาง
25. ข้อใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่เกิดจากการขาดความรู้
1   ไม่รู้วิธีใช้งานเครื่องจักร
2   ไม่รู้ว่าถังดับเพลิงหมดอายุแล้ว
3   ไม่รู้ว่ามีโจรดักปล้นอยู่กลางซอย
4   ไม่รู้ว่ามีตำรวจจราจรตั้งด่านตรวจ
26. เหตุใดการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวจึงมีผลกระทบต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
1   เพราะผู้ที่มาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นมักขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาครอบครัวของตนเอง
2   เพราะพ่อแม่ที่ขาดความสนใจเรื่องสุขภาพทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของบุตรหลาน จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุตรหลาน
3   เพราะการเลี้ยงดูบุตรด้วยการลงโทษด้วยกำลัง และขาดเหตุผล จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
4   ถูกทุกข้อ
27. ใครได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
1   ฟ้า ซึมเศร้าเพราะพ่อแม่มักทะเลาะกัน
2   จา ต้องไปเกณฑ์ทหาร จึงไม่ได้กลับบ้าน
3   ดา ออกมาอยู่หอพัก เพราะเดินทางไปเรียนง่าย
4   ถูกทุกข้อ
28. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อเรื่องใด
1   ผู้ถูกกระทำ
2   สังคมและชุมชน
3   บรรยากาศในครอบครัว
4   ถูกทุกข้อ
29. ข้อใดไม่ถูกต้อง
1   ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอาจทำให้ครอบครัวแตกสลายได้
2   ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวสามารถส่งผลกระทบในระยะยาวได้
3   ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทำให้เกิดความหวาดระแวงกันระหว่างสมาชิก
4   ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจะส่งผลต่อผู้ถูกกระทำเท่านั้น ไม่มีผลกับสมาชิกคนอื่น
30. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมอย่างไร
1   ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน
2   ทำให้ชุมชนมีภาพลักษณ์ของความรุนแรง
3   ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
4   ถูกทุกข้อ
31. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งผลกระทบต่อผู้กระทำอย่างไร
1   ทำให้เป็นโรคหวาดระแวง ขี้กลัว
2   ทำให้เกิดความสบายใจที่ได้ระบาย
3   ทำให้ขาดการยอมรับนับถือจากสมาชิกในครอบครัว
4   ถูกทุกข้อ
32. ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวข้อใดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมากที่สุด
1   นรี ตีลูกจนเกิดแผลฟกช้ำ
2   ปู่ของเจ ถูกทิ้งให้เฝ้าบ้านคนเดียวเสมอ
3   พ่อและแม่ของเตย ทะเลาะกันกลาง    ตลาด
4   บุ้ง พาปู่และย่าไปทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชราโดยไม่เคยไปดูแล
33. ข้อใดไม่ใช่การป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
1   ชิง พยายามประจบคุณยายเพื่อหวังมรดก
2   มิ้ง เสียสละของเล่นให้น้องเพราะไม่อยากทะเลาะกัน
3   นิ้ง ยอมไม่ไปเที่ยว เพื่อช่วยคุณพ่อประหยัดค่าใช้จ่าย
4   ขิง พยายามเก็บกวาดบ้าน เพื่อไม่ให้คุณแม่อารมณ์เสีย
34. การปฏิบัติตามสุภาษิตข้อใด จะช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้
1   หมาหวงก้าง
2   น้ำผึ้งหยดเดียว
3   น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
4   ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
35. กรณีใดไม่ใช่อุบัติภัย
1   ไฟฟ้าดับ
2   คนพลัดตกน้ำ
3   ถูกรถเฉี่ยวชน
4   เดินเหยียบตะปู
36. อุบัติภัยในโรงเรียนหมายถึงข้อใด
1   อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ครู นักเรียน และภารโรง ได้รับอันตรายทางร่างกาย และสูญเสียทรัพย์สิน
2   อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มาติดต่อได้รับอันตรายทางร่างกาย และสูญเสียทรัพย์สิน
3   อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและระว่างการเดินทางไปกลับโรงเรียน ซึ่งส่งผลให้ครูและนักเรียน ได้รับอันตรายทางร่างกาย และสูญเสียทรัพย์สิน
4   อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและระหว่างการเดินทางไปกลับโรงเรียนซึ่งส่งผลให้ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มาติดต่อได้รับอันตรายและสูญเสียทรัพย์สิน
37. warm-up phase มีรูปแบบใดบ้าง
1   การอบอุ่นร่างกายโดยทั่วไป และการอบอุ่นร่างกายโดยใช้อุปกรณ์
2   การอบอุ่นร่างกายโดยทั่วไป และการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
3   การอบอุ่นร่างกายโดยการยืดกล้ามเนื้อและการอบอุ่นร่างกายแบบเหยียดกล้ามเนื้อ
4   การอบอุ่นร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ และการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
38. aerobic phase ควรใช้เพลงประกอบที่มีจังหวะอยู่ที่ประมาณเท่าไร
1   100–120 จังหวะต่อนาที
2   110–140 จังหวะต่อนาที
3   120–160 จังหวะต่อนาที
4   140–180 จังหวะต่อนาที
39. การเต้นแอโรบิกประเภทที่มีแรงกระแทกสูงมีลักษณะสำคัญอย่างไร
1   มีการก้าวเท้าให้ยาว
2   ยกขาสูงเพียงข้างเดียว
3   มีการกระโดดขึ้นจากพื้น
4   ใช้อุปกรณ์เพิ่มแรงกระแทก
40. ท่าใดนิยมใช้ในขั้นตอนที่ทำเพื่อให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นจากปกติเล็กน้อย
1   ท่ายืนแยกเท้า
2   ท่าศอกแตะเข่า
3   ท่าที่ใช้อุปกรณ์ช่วย
4   ท่าแกว่งแขนหรือขา
........................................................................................

  เฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา


1.    3    11.    1    21.    2    31.    2   

2.    3    12.    3    22.    4    32.    2   

3.    4    13.    2    23.    1    33.    4   

4.    1    14.    3    24.    2    34.    2   

5.    1    15.    3    25.    4    35.    1   

6.    1    16.    3    26.    2    36.    2   

7.    3    17.    3    27.    3    37.    1   

8.    4    18.    2    28.    1    38.    1   

9.    4    19.    4    29.    1    39.    3   

10.    4    20.    4    30.    4    40.    3   
แสดงความคิดเห็น