ประวัติความเป็นมาของกรีฑา

กรีฑา  นับว่าเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง  และเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์สมัยโบราณ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมประเภทการวิ่ง  การเดิน  การกระโดด  การทุ่ม  การขว้าง  การปา ฯลฯ และที่สำคัญมนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เช่น  การหนีภัยธรรมชาติ หรือวิ่งหนีสัตว์ร้าย แสวงหาอาหาร ผู้ที่มีความสามารถในกิจกรรมเหล่านี้  จึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ และรอดพ้นจากภัยอันตราย
   จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตดังกล่าวนี้  มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นการแข่งขันเพื่อประลองความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ความอดทน ความเร็ว ความไกล  ทั้งยังได้กำหนดกฎ  กติกา  ระเบียบข้อบังคับและดัดแปลงอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการประลองเรื่อยมา  จะเห็นได้ว่า  กรีฑารายการต่างๆ ที่จัดให้มีการแข่งขันอยู่ในปัจจุบันจะมีกำเนิดจากพฤติกรรมของมนุษย์แทบทั้งสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น: