หัวใจโตเกิดจากสาเหตุใด

 หัวใจโต  หมายถึง ขนาดของหัวใจที่ตรวจพบว่าโตขึ้น  โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมา เนื่องจากโรคอื่นๆหลายชนิด  ขนาดหัวใจที่โตกว่าปกตินั้นอาจแบ่งเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือหัวใจโตจากกล้ามเนื้อที่หนาตัวกว่าปกติ เช่น ในกรณีความดันโลหิตสูง หรือลิ้นหัวใจตีบ ก็จะทำให้กล้มาเนื้อหัวใจหนาขึ้นได้ อีกประการหนึ่งคือ ขนาดของหัวใจโตขึ้นเพราะกล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวไม่ดี มีเลือดคั่งค้างในห้องหัวใจมาก ทำให้ขนาดของหัวใจโตขึ้น
สาเหตุ
   1.ความดันโลหิตสูง
   2.โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว
   3.โรคหัวใจขาดเลือด
   4.โรคเบาหวาน
   5.โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนากว่าปกติชนิดไม่ทราบสาเหตุ
   6.โรคหัวใจจากแอลกอฮอล์
อาการ
ผู้ที่ตรวจพบว่าหัวใจโต  อาจไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด  หากจะมีอาการอันเนื่องจากโรคที่เป็นต้นเหตุและอาการจากภาวะหัวใจที่เป็นต้นเหตุและอาการจากภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น เหนื่อยง่าย หอบ แน่นหน้าอก เป็นต้น
ภาวะหัวใจโตไม่ถือเป็นโรค  แต่เป็นภาวะหนึ่งของโรคหัวใจ หมายความว่าโรคหัวใจชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อปล่อยให้โรคดำเนินไปมากขึ้นแล้วจะเกิดภาวะโรคหัวใจโตขึ้น  เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้หัวใจโตแล้ว จะเป็นสัญญาณเตือนว่า วันข้างหน้าโรคหัวใจเหล่านี้ จะทำให้การทำงานของหัวใจล้มเหลว เข้าสู่โรคหัวใจระยะสุดท้ายและมีโอกาสเสียชีวิตได้
การวินิจฉัย
1.การซักถามประวัติอาการ
2.การตรวจร่างกาย
3.การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4.การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง หรือ คลื่นอัลตราซาวน์ (echocerdiography)
การรักษา
หลักการรักษาภาวะหัวใจโต  เป็นการให้การรักษาตามสาเหตุ  เช่น รักษาความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  บางรายอาจได้รับการผ่าตัดลิ้นหัวใจ  สำหรับผู้ที่หัวใจวาย ได้รับการรักษาภาวะหัวใจล้ใเหลวให้ดีขึ้น
สิ่งที่ควรทราบ
ควรให้ความสำคัญกับเรื่องของโภชนาการที่ถูกต้องเหมาะสม  การออกกำลังกายที่เพียงพอ  ควบคุมระดับไขมันในเลือด  ไม่ให้สูงผิดปกติ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว  อาจจะไม่ได้ลดขนาดหัวใจลงให้เห็นได้ชัดเจน  แต่การรักษาจะช่วยป้องกันไม่ให้หัวใจโตขึ้นเรื่อยๆได้

ไม่มีความคิดเห็น: