วิธีป้องกันการกัดกล่อนของผิวหน้าโลหะ

รูปแบบและลักษณะการกัดกร่อนของโลหะ  มีด้วยกัน 6 แบบ โดยลักษณะที่พบได้ทั่วไป มองเห็นด้วยตาเปล่าและพบว่าเกิดขึ้นมากที่สุด  อีกทั้งทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดก็คือ  การกัดกร่อนบนผิวหน้า  ซึ่งการกัดกร่อนลักษณะนี้จะทำให้โลหะสูญเสียเนื้อโลหหะ  และหากมีการกัดกร่อนแบบต่อเนื่อง  จะทำให้ความหนาลดลงและน้ำหนักเบาขึ้น
วิธีป้องกันการกัดกร่อนทั่วผิวหน้าส  ที่ได้ดีที่สุดคือ  การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหว่างโลหะกับสารเคมีหรือความชื้นซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก  ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการเลือกชนิดของโลหะให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่จะใช้งานควบคู่ไปกับการป้องกันวิธีอื่น อาทิ

      -  ใช่สีกันสนิม  ในปัจจุบันมีหลายชนิดเลือกซื้อ
      -  ใช้สารเคมีเคลือบผิวโลหะหรือผสมในสารละลาย  เพื่อยับยั้งการกัดกร่อน
      -  ใช้วิธีป้องกันแบบ  Cathodic  Protection   หรือ "การกัดกร่อนบนผิวหน้า  หากกัดกร่อนต่อเนื่องจะทำให้ความหนาลดลงและน้ำหนักเบาขึ้น"

Anodic  Protection
     Cathodic  Protection  เป็นการป้องกันไม่ให้โละซึ่งส่วนใหญ่จะ  ฝังอยู่ในดินหรือจมอยู่ในน้ำ  ถูกกัดทำลายไป  โดยจะจัดให้โลหะที่ต้องการป้องกันเป็น cathode  ทั้งนี้อาจจะจัดให้ได้โดยฝังชิ้นโลหะที่มีค่า  eiectrode  potential  น้อยกว่าลงใกล้ๆ  และเชื่อมโยงเข้ากับชิ้นงานที่ต้องการป้องกันชิ้นงานดังกล่าว  cathodeในขณะที่ชิ้นฏโลหะที่เลือกนำมาโยงเข้ากับชิ้นงานจะเป็น anode และถูกกัดทำลายไป  ซึ่งจะต้องคอยตรวจตราและเปลี่ยนทำแทนให้เมื่อถูกกัดทำลายไปเกือบหมด  อีกวิธีหนึ่งอาจปล่อยไฟฟ้ากระแสตรงจำนวนน้อย  ให้ผ่านลงในชิ้นงานเพื่อให้ชิ้นงานเป็น  cathode  ก็อาจทำได้

ไม่มีความคิดเห็น: