สื่อวิดีทัศน์ชุด กายบริหารหน้าเสาธงของกรมพลศึกษา


เป็นรูปแบบท่าเต้นออกกำลังกาย แบบท่าแอโรบิคด๊านซ์ สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเต้นแอโรบิคด๊านซ์ที่ทางกรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่างๆได้  โดยท่าเต้นก็จะเป็นท่าพื้นฐานของการเต้นแอโรบิค  ไม่ยากดูแล้วสารถทำได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆ  โดยประกอบเพลงที่ทางกรมพลศึกษาได้ร่วมกับคุณยืนยง  โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ประกอบด้วย 3 แบบ ได้แก่  การบริหารแบบมวยไทย   กายบริหารแบบราชนาวี   กายบริหารแบบแอโรบิกด๊านซ์  โดยสาระสำคัญของวีดีทัศน์ทั้ง 3 ชุดนี้คือ ต้องการให้เผยแพร่ไปยังโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายหน้าเสาธงเป็นหลัก  โดยในแตละชุดก็จะมีความยาวประมาณ 8 นาทีกว่าๆ

    ดูแล้วมีประโยชน์มากทางโรงเรียนสมควรนำไปเป็นตัวอย่างในการออกกำลังกายได้ดีและมีประโยชน์จริงๆ  และขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ตามความประสงค์ของกระทรวงศึกษาด้วยนะครับ


แสดงความคิดเห็น