ลำดับขั้นตอนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหาดแพง   ปีการศึกษา 2557
ณ สนามโรงเรียนบ้านหาดแพง
*****************************
วัน พฤหัสบดี ที่   13  พฤศจิกายน  2557

- เวลา 08.00  น. -  นักกีฬาทุกโรงเรียนพร้อมกันที่โรงเรียนบ้านหาดแพง
- เวลา 08.30  น. -   เคลื่อนขบวนพาเหรดเคลื่อนออกจากโรงเรียนบ้านหาดแพงเข้าหมู่บ้านตามเส้นทางที่       
                                กำหนดแล้วกลับมายังโรงเรียน
- เวลา 09.00  น. 1. ประธานในพิธีรับการทำความเคารพจากนักกีฬาทุกโรงเรียน
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน-กรรมการทุกฝ่ายตั้งแถวหน้ากระดาน
3. ตัวแทนเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา (ดุริยางค์บรรเลงเพลงชาติไทย)
4. ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน(...................................)ประธานเครือข่าย
5. ประธานในพิธี( .............................)กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิด
การแข่งขัน(เปิดเพลงมหาฤกษ์)
 6.เคารพธงกีฬาและธงสีและธงโรงเรียนขึ้นสู่ยอดเสา(เพลงกราวกีฬา)


7.. นักกีฬาดีเด่น วิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนามแข่งขัน
8. นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณตน  ผู้ถือธง 4  สี เข้าแถวเป็นครึ่งวงกลม   
    ด้านหลังนักกีฬาอาวุโสหรือตัวแทนนักกีฬา
9. พิธีกรสั่งขบวนพาเหรดของทุกโรงเรียนเคลื่อนที่ออกจากสนามกีฬา
10. กิจกรรมพิธีเปิดการแสดง เปิดสนามกีฬา-กรีฑาทุกประเภท
     -  การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพง 
11. เริ่มทำการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ตามโปรแกรมการแข่งขันจนถึง        
        เวลา  16.00 น.ทุกสนามของการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 14  พฤศจิกายน  2557
- เวลา 08.00 น.      แข่งขันกีฬาทุกประเภทตามโปรแกรมการแข่งขันจนถึงเวลา 15 .00 น.
- เวลา 15.00น.     - พิธีปิดการแข่งขัน
1. ประธานจัดการแข่งขันกล่าวรายงานผลการแข่งขัน
2. ประธานในพิธี-แขกผู้มีเกียรติมอบรางวัลต่างๆให้กับนักกีฬาทุกประเภท และกล่าว
ให้โอวาทนักกีฬา กล่าวปิดการแข่งขัน
3. เชิญธงกีฬาลงจากยอดเสา

ไม่มีความคิดเห็น: