การสมโภชเวียนเทียน
                การสมโภชเวียนเทียน  คือการนำเอาดวงประทีปไปวนรอบๆสิ่งที่เราเคารพบูชา  ซึ่งหมายถึง  การปัดเสนียดจัญไรให้แก่ตัวเอง  เพื่อให้เกิดมีความสุข  ความบริสุทธิ์ตามพิธีของพราหม  ถือว่าเป็นการล้างมลทิน  ชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยไฟในการเวียนเทียน
                การจัดเทียนในการเวียนเทียนสมโภชนั้น  ให้ใช้เทียนเล่มใหญ่พอสมควร  มัดติดไว้กับแท่นไม้แผ่นทำเหมือนรูปใบโพธิ์  มีด้ามสำหรับถือ  (ดังรูป ) 


เราเรียกว่า  แว่นเทียน  การเริ่มพิธีเวียนเทียนนั้น  จะต้องเริ่มจากประธาน  โดยประธานจะนำเทียนแว่นไปจุดจากเทียนชัย  หรือจุดมาจากไฟในที่บูชาพระรัตนตรัย  แล้วมายืนตรงที่เราเคารพบูชา  วักเทียนขึ้นลง  3  ครั้ง  เสร็จแล้วส่งเทียนไปทางด้านขวามือให้คนต่อไป  เมื่อเทียนไปถึงใคร  ก็ให้ผู้นั้นวักแว่นเทียน  โดยเอาเอาแว่นเทียนยกขึ้นลง  3  ครั้ง    ไปจนครบทุกคน  จำนวน  3  รอบ  (ระวังอย่าให้ไฟดับจะเสียมงคล)  เมื่อวนครบ  3  รอบแล้ว  ประธานรวมเอาแว่นเทียน  (ถ้ามี  ถึง  3  แว่น)  มายืนอยู่ตรงที่เราเคารพบูชา  ใช้ใบพลูทากระแจะดับไฟ  ถ้าไม่มีใบพลูให้ใช้มือโบกดับไฟ  (อย่าปากเป่า)  เมื่อไฟดับแล้วให้ใช้มือโบกให้ควันเทียนไปยังที่เคารพบูชานั้น
                การเวียนเทียนใช้มาในโบราณ  ในพิธีสมโภชเดือน  สมโภชปี  แก่ลูกเจ้านาย  แต่ในปัจจุบันนี้เรานำมาใช้ในการเวียนเทียนสมโภชวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา
                การทำแว่นเทียนนั้น  ถ้ามีคนมากจะทำเป็น  3  แว่นก็ได้  แต่เวียนรอบเดียว  ถ้ามีคนน้อยให้ทำเพียงแว่นเดียว  และเวลาเวียนให้เวียนครบ  3  รอบ

ไม่มีความคิดเห็น: