สีเสื้อเสริมบุคลิก

  การเลือกสีที่เหมาะให้กับเสื้อผ้าที่จะสวมใส่  จะช่วยขับเน้นบุคลิกภายในของแต่ละบุคคลให้เด่นชัดออกมาได้
  สีแดง  ช่วยดึงบุคลิกความเชื่อมั่น  ความทะเยอทะยานออกมา บ่งบอกถึงบุคลิกในการรู้จักความต้องการของตัวเองอย่าางชัดเจน และปรารถนาความสำเร็จในชีวิต
  สีส้ม  ช่วยขับเน้นความสามารถการจัดการความไม่เป็นระเบียบต่างๆ เป็นสีที่จะช่วยรวบรวมสมาธิ และความมีจุดมุ่งหมายในการกระทำต่างๆให้โดดเด่นขึ้นมา
  สีเหลือง  บ่งบอกเรื่องของการติดต่อสื่อสาร  ช่วยให้ผู้สวมใส่เต็มไปด้วยความสดใส  ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นและยังส่งเสริมในเรื่องของการขายอีกด้วย
  สีเขียว ช่วยสร้างความสงบ  สร้างความสมดุล ดึงบุคลิกของความนิ่งความมั่นคงออกมาให้เด่นชัด ช่วยขับเน้นความแข็งแกร่ง สร้างความสงบสบายใจให้กับผู้อื่น  สีฟ้า  ขับความเยาว์วัยในตัวคุณให้โดดเด่นออกมาช่วยสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เปิดเผยความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือในตัวคุณ
  สีน้ำเงิน  บ่งบอกด้านศิลปะในตัวได้ดีที่สุด เปิดเผยความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยานอย่าง แรงกล้าให้ชัดเจนและยังช่วยเปิดเผยความมีวิสัยทัศน์ในตัวผู้สวมใส่สีน้ำเงินด้วย
  สีม่วง  แสดงความสง่างาม  ขับเน้นความลับและยังช่วยนำเสนอพลังในการรักษาสมดุลในจิตใจ  รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเสน่ห์  และความสง่างามในบุคลิกภาพให้โดดเด่น
  สีชมพู  เสริมสร้างพื้นฐานของความใจดี  มีน้ำใจ  อ่อนหวาน  ความอบอุ่น  และความโอบอ้อมอารี  มีน้ำใจต่อผู้อื่น  ช่วยขับเน้นความเป็นมิตร  ทั้งยังแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอีกด้วย
  สีดำ  เน้นความหนักแน่น  ช่วยเสริมความมาดมั่นในตัวคุณทำให้คุณดูมีเสน่ห์ค้นหา  สีดำยังช่วยดึงพลังในตัวผู้สวมใส่ให้ถูกขับเน้นออกมาได้ดีอีกด้วย
  สีขาว  บอกรสนิยม  ความสง่างามและมีเกียรติ  ช่วยสื่อถึงความมั่นใจในตัวเอง  ทั้งขับเน้นอิสระทางด้านความคิด อีกทั้งยังบ่งบอกได้ถึงรสนิยมชั้นสูงได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: