การตักบาตรที่ชาวพุทธต้องรู้


การใส่บาตร  หรือการตักบาตร  เป็นประเพณีหนึ่งของชาวพุทธ  การตักบาตรเป็นการสืบอายุของพระพุทธศาสนา  คือเป็นการบำรุงรัตนะที่  3  คือพระสงฆ์ให้คงเป็นผู้อยู่สืบศาสนาพุทธต่อไป  ฉะนั้นการตักบาตรจะต้องทำให้ถูกวิธี  ถ้าเราทำไม่ถูกวิธี  ก็จะถือว่าเราทำลายพุทธศาสนาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

                ฉะนั้น  เพื่อให้การใส่บาตรได้เป็นไปอย่างถูกต้อง  คือผู้ใส่บาตรก็ได้บุญโดยการอิ่มใจ  และพระผู้รับก็ไม่เกิดโทษหรือผิดวินัย  จึงขอแนะนำการให้เข้าใจในเรื่องการใส่บาตรดังต่อไปนี้
                ประการที่  1  “อย่าสวมรองเท่าใส่บาตร”  เพราะการสวมรองเท้าถือว่ายืนสูงกว่าพระ  เป็นการขาดความเคารพ  บางคนถอดรองเท้าแล้วยังยืนบนรองเท้าอีก  ก็เหมือนสวมรองเท้าอยู่นั่นเอง  ถ้าหากจำเป็นจะใส่รองเท้าก็ควรจัดให้พระยืนสูงกว่าย่อมทำได้
                ประการที่  2  “อย่าเอาเงินใส่บาตร”  เพราะ  พระ  เณร  ท่านรับเงินไม่ได้  เป็นอาบัติ  มีโทษทางวินัยแทนที่จะเกิดคุณกลับเป็นโทษ  และผู้ใส่ก็ได้ชื่อว่า  เป็นผู้มีส่วนส่งเสริมให้พระละเมิดวินัยด้วย  เรื่องจึงควรงดเป็นเด็ดขาด
                ประการที่  3  “อย่าใส่บาตรเมื่อข้าวเต็มบาตรพระแล้ว”  ถ้าจะใส่ก็เพียงเล็กน้อย  อย่าให้ล้นออกมาจะเปื้อนจีวรของท่าน  ควรจะเก็บไว้รับประทานเองดีกว่า  เพราะเรามีเจตนาจะใส่บาตรอยู่แล้ว  ถ้าพระท่านนำไปฉันไม่หมดก็ต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย  จะเป็นการโลภในอาหารก็เป็นบาปแก่พระด้วย
                ประการที่  4  “ไม่ควรจัดอาหารเป็นพิเศษใส่บาตร”  ควรใส่ด้วยอาหารที่รับประทานธรรมดาและไม่ควรฆ่าสัตว์โดยเจาะจงเพื่อนำมาประกอบอาหารถวายพระ  เพราะถ้าพระท่านสงสัยว่า  อาหารเนื้อสัตว์ที่ฆ่าเจาะจงนำมาถวายท่าน  ท่านฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติด้วย
                ประการที่  5  “ผลไม้ใส่บาตรทุกชนิด  อย่าตัดหัวตัดท้าย  หรือปอกเปลือกออก”  ควรล้างให้สะอาดแล้วใส่ทั้งผล  เมื่อพระฉันเหลือก็จะไม่เสีย  หรือจะให้คนอื่นก็ไม่น่ารังเกียจ
                ประการที่  6  “อย่าเอาดอกไม้  ธูปเทียนใส่บาตร”  เพราะเป็นของหอมสวยงาม  พระดมไม่ได้เป็นอาบัติ  ขณะถือไปก็เกะกะ  จะทิ้งก็เกรงใจผู้ถวาย  ส่วนมากพระเอาไปก็ทิ้งไว้ให้เหี่ยวแห้ง  เสียเงินโดยเปล่าๆ 
                ประการที่  7  “ควรใส่บาตรในวันธรรมดา”  คือวันธรรมดามักขาดแคลนคนใส่บาตร  ส่วนวันพระนั้นจะมีคนใส่มากอยู่แล้ว  หรือถ้าเราสามารถใส่บาตรในวันเกิดของเรายิ่งดี
แสดงความคิดเห็น