วิธีออกกำลังกายสมองที่คุณก็ทำได้

1.เดินถอยหลัง พยายามเดินถอยหลังเปลี่ยนบรรยากาศแทนการเดินไปข้างหน้า
2.นับเลขถอยหลัง  แทนที่จะนับ 1 2 3 ธรรมดา ลองเปลี่ยนมานับเลขถอยหลังจาก  100  99  98  97  ดูบ้าง
3. หัดใช้มือทั้ง 2 ข้าง หากิจกรรมที่ต่องใช้มือประสานกัน  เช่น เย็บผ้า  พรวนดิน จะช่วยให้สมองทั้ง 2 ซีกจะถูกกระตุ้นให้ทำงานดีขึ้น
4. พูดคุยกับเพื่อนใหม่ คุยกับเพื่อนที่ไม่สนิท  เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆให้สมอง  ทั้งลักษณะใบหน้า  เสียงพูด หรืออุปนิสัย

5.เปลี่ยนวิธีการเดินทาง  เพราะวิว  กลิ่น และเสียงของเส้นทางใหม่  จะช่วยกระตุ้นสมองให้สร้างแผนที่เส้นทางชุดใหม่ขึ้น
6.หลับตาฟังและดม  หลับตาฟังเพลงแล้วจดจ่อกับดนตรีหรือสูดกลิ่นผลไม้ ดอกไม้แล้วลองทายกันเพื่อฝึกทักษะการฟังและการดมกลิ่น
7.ปั้นดินน้ำมันเล่น  เพราะการปั้นตุ๊กตาด้วยดินน้ำมัน  จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสทางผิวหนังให้ได้รับรู้มากขึ้น
   สมองเราก็เหมือนก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าออกกำลังกายด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าเสมอๆก็จะยังทำงานได้ดีแม้จะอายุมากแล้วก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น: