ความรู้เรื่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์

รถเก๋งส่วนใหญ่ใช้เบนซิน
รถกระบะ  แวน(ตู้) ส่วนใหญ่ใช้ดีเซล
กรณีถ้ารถของเราใช้เบนซิน
   - น้ำมันแก๊สโซฮอล์  E20  คือ  น้ำมันที่มีส่วนผสมของ เอทานอล หรือ แอลกอฮอล์ 20 %
   - น้ำมันแก๊สโซฮอล์  95 หรือ 91  ที่เราใช้ในปัจจุบัน  คือ  น้ำมันเบนซิล 95 หรือ 91 ที่มีส่วนผสมของ เอทานอล หรือ แอลกอฮอล์ 10 % หรือเรียกว่า E10 รถยนต์ส่วนใหญ่ที่เป็นระบบหัวฉีด  เราสามารถใช้น้ำมัน E10 ได้  ส่วนน้ำมัน E20 ต้องใช้กับรถยนต์ที่ผลิตมาให้ใช้ได้เท่านั้น เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการกัดกร่อนส่วนประกอบที่เป็นยาง หรือเรซิ่นจะถูกกัดกร่อนได้  รถที่ผลิตขายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ส่วนใหญ่จะใช้ E20 ได้ ส่วนการเลือกใช้น้ำมันที่มีค่าออกเทน 95 หรือ 91 ต้องเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของเครื่องยนต์ ตามที่ผู้ผลิตแต่ละรายกำหนดไว้ เพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด (แต่ถ้าเลือกค่าออกเทนใช้งานผิด ก็ไม่ใช่หมายความว่ารถของเราจะพังหรือวิ่งไม่ได้แต่อย่างใด แต่อาจเกิดความผิดปกติ เช่น เร่งไม่ขึ้น ควันดำ สตาร์ทยาก อย่างนี้ต้องรีบปรึกษาช่างผู้ชำนาญทันที)

   - ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์  E85  คือ  น้ำมันที่มีส่วนผสมของ เอทานอล หรือ แอลกอฮอล์ 85 % จะใช้ได้เฉพาะรถบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับ ที่เห็นก็จะมีแต่ของ HONDA ที่ใช้ในปัจจุบัน
กรณีถ้ารถของเราใช้ดีเซล
     ปัจจุบันในประเทศเรา  มีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 2 ชนิดดังนี้
ชนิดที่ 1 น้ำมันดีเซล รัฐบาลกำหนดให้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายน้ำมันดีเซลผสมไบโอดีเซล  ประเภทเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันช่วง 1.5 % - 2 % เป็นน้ำมันไบโอดีเซล 2% (B2) โดยยังคงแสดงป้ายที่หัวจ่ายว่า "ดีเซล"(น้ำมันสีเหลือง)
ชนิดที่ 2 น้ำมันไบโอดีเซล 5% (B5) กำหนดให้ผู้ผลิตหรือจำหน่ายดีเซลผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันช่วง 4% - 5% โดยแสดงป้ายที่หัวจ่ายว่า "ไบโอดีเซล"(น้ำมันสีน้ำเงิน)
(น้ำมัน B5 จะถูกกว่า B2 ซึ่งปัจจุบันรถดีเซลส่วนใหญ่เลือใช้ B5)
ส่วนไบโอดีเซลชุมชุน  ใช้สำหรับเครื่องยนต์การเกษตรเท่านั้นไม่ควรนำมาใช้กับรถยนต์ทั่วไป  ตามข้อกำหนดลักษณะและคุณภาพตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. 2549 โดยติดป้ายแสดงชื่อ "ไบโอดีเซล สำหรับเครื่องยนต์การเกษตร"

ไม่มีความคิดเห็น: