ผีปอบยังมีอยู่จริงอีกหรือไม่

ปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี  ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก  แต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานในบางหมู่บ้านก็ยังมีความเชื่อจากสาเหตุการตายของคนในหมู่บ้านติดต่อกันหลายๆคนว่าโดนผีปอบกิน  ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุการตายฉับพลันได้ว่าเกิดจากโรคใดหรือเกิดจากการที่ผีปอบกิน   นี่ก็ยังเป็นอีกเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ได้มากกว่าคำว่า"โดนผีปอบหักคอ"
ตำนานผีปอบ

พิธีกรรมปราบผีปอบ

ไม่มีความคิดเห็น: