รายงานเรื่องไตรายงาน
วิชาสุขศึกษา เรื่องไต
จัดทำโดย
เด็กหญิงกัญญาภัค   แก้วลา
     เด็กหญิงนันทวรรณ   ขรรค์ศร
         เด็กหญิงยุพาวรรณ   เคนไชยวงศ์
เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ
เด็กหญิงอังควิภา   คำใหญ่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
เสนอ
คุณครู ดาหวัน   หุตางกูร
โรงเรียนบ้านปากอูน ( ปากอูนผดุงวิทย์ )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คำนำ
           รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสุขศึษา เพื่อนำเสนอ คุณครูดาหวัน   หุตางกูร รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่สนใจศึกษาคว้า ขอขอบคุณคณะครูที่ให้คำปรึกษา
                                                                    จัดทำโดย
                                            เด็กหญิงกัญญาภัค   แก้วลา
                                            เด็กหญิงนันทวรรณ   ขรรค์ศร
                                            เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ 
                                            เด็กหญิงยุพาวรรณ   เคนไชยวงศ์
                                            เด็กหญิงอังควิภา   คำใหญ่
สารบัญ
เรื่อง                                                                                                  หน้า
-                 ลักษณะของไต                                                                        1
-                 หน้าที่ของไต                                                                           2
-                 ประโยชน์ของไต                                                                     3
-                 วิธีดูแลรักษาไต                                                                       4
-                 โรคที่เกี่ยวกับไต                                                                      5
-                 คำถาม 5 ข้อ                                                                           6
-                 อ้างอิง                                                                                     7


                                                                                                                                                1
ลักษณะของไต                                                                                                                                                                                                2
หน้าที่ของไต
      ไตคนเรามี 2 ข้าง อยู่บริเวณด้านหลังใต้ชายโครง
ไตมีหน้าที่สร้างและขับปัสสาวะเพื่อกำจัดน้ำเกลือแร่
กรดและของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการ ไตจะขับปัสสาวะ
จากกรวยไตลงไปยังกระเพาะปัสสาวะและขับออกจาก
ร่างกายทางท่อปัสสาวะ นอกจากนี้ไตยังสร้างสาร
ฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (อีรีโทรปอย
อีติน) และวิตามินดี ที่มีหน้าที่ปรับแคลเซี่ยมในเลือดและ
ป้องกันกระดูกเสื่อม


3
ประโยชน์ของไต
ไตยังมีหน้าที่ดูดซึมและเก็บสารอาหารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย รวมทั้งไตยังทำหน้าที่รักษาปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลอีกด้วย การดูแลรักษาไตให้ทำงานได้อย่างปกติ เราควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสเค็มจัด ไม่ควรกลั้นปัสสาวะ เป็นเวลานาน ๆ ควรดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว
4
วิธีการดูแลรักษาไต
เมื่อรู้ว่าเป็นโรคไตแล้วควร
1.วรให้หมอรักษาดีที่สุด
2. งดอาหารผัดน้ำมัน
3. ล้างลำไส้ หรือระบบดูดซึม เป็นประจำด้วยสูตร
                 -มะละกอดิบต้มน้ำ เอาน้ำมาชงชา(ดื่มกิน)
                 -โยเกิต+นมสด+น้ำผึ้ง+มะนาว(ดื่มกิน)
                 -ใช้เห็ดสามอย่างขึ้นไป นำมาปรุงอาหาร(ห้ามผัดน้ำมัน)
อาหารบำรุงไต เช่น น้ำกระชาย เม็ดบัว เห็ดหูหนูดำ ลูกเกด องุ่นดำ ถั่วดำ งาดำ ใบและลูกแปะก๊วย ผลไม้ชื่อลูกไข่เน่า กล้วยตาก ลูกสำรอง เฉาก๊วย แก้วมังกร ถั่วห้าสี ผักดอง ผลไม้ดอง

5
โรคที่เกี่ยวกับไต  คือโรค   นิ่ว
นิ่วในไตจะพบในประเทศอุตสาหกรรมมากกว่าประเทศเกษตรกรรม นิ่วในไตมักเกิดจากการที่ปัสสาวะเข้มข้นมาก และตกตะกอนเป็นนิ่วมักจะเกิดที่ไตบริเวณกรวยไต และเมื่อนิ่วหลุดลงมาท่อไตก็จะเกิดอาการปวดท้องทันทีเหมือนคนปวดท้องคลอดลูก
  • พบว่าเมื่อเป็นนิ่วโอกาสที่จะเกิดเป็นซ้ำประมาณครึ่งหนึ่งในเวลา 10 ปี
  • ผู้ป่วยร้อยละ 80 นิ่วสามารถออกได้เอง
 
  
6
คำถามที่เกี่ยวกับไต
1. โรคไตเป็นโรคที่รักษาไม่หาย จริงหรือไม่
ตอบ ไม่จริง โรคไตบางชนิดก็รักษาให้หายขาดได้ ถ้ารักษาถูกวิธี และเริ่มรักษาตั้งแต่ระยะแรก เช่นโรค
ไตอักเสบติดเชื้อ นิ่วในไต ไตวายเฉียบพลัน

2.โรคไตระยะไหนที่จำเป็นต้องรักษาโดยการล้างไต หรือผ่าตัดปลูกถ่ายไต
ตอบ โรคไตที่มีอาการไตวายรุนแรง ซึ่งอาจเกิดจากไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
3.โรคที่เกี่ยวกับไตคือโรคอะไร
ตอบ  โรคนิ่ว
4.ไตทำหน้าที่อะไร
ตอบ ไตทำหน้าที่กรองของเสียในเลือดแล้วขับออกในรูปของปัสสาวะ
5. ไตมีลักษณะคล้ายเมล็ดอะไร
ตอบ ไตมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว
7
อ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น: