รวมนิทานก้อมอีสาน

นิทานก้อม   เป็นนิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน  ที่นิยมนำมาเล่าเพื่อความสนุกสนานตามหมู่คณะหรือเล่าเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตามแบบของคนในท้องถิ่นที่กันดานหรือคนในสมัยก่อน หรือเป็นนิทานก่อนนอนในสมัยนั้น  ซึ่งแฝงด้วยคติบ้างเล็กน้อย  และในปัจจุบันมีคนนำมาถ่ายทอดหลายคน  ที่นำมาในที่นี้จะเป็นของ สี คันโซ่  เป็นผู้ดำเนินเรื่อง  ในสำเนียงภาษาอีสาน


ไม่มีความคิดเห็น: