ข้อสอบกีฬาฟุตบอลแบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้กีฬาฟุตบอล
 คำชี้แจง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย   x หน้าข้อที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว

1.  นักกีฬาฟุตบอลที่ต้องการส่งลูกบอลให้มีระยะทางไกล ควรใช้การส่งอย่างไร
1.   ใช้ศีรษะ         2.   ใช้เท้า                3.   ใช้หน้าอก                  4.   ใช้เข่า
2.   ข้อใดไม่ใช่การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า
1.   ยืนอยู่ทางด้านหลัง                                                  2.   เท้าที่ใช้เตะเหยียดเต็มที่
3.   สายตามองผู้รับลูกตลอดเวลา                                 4.   ใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพก
3.   การหยุดลูกบอลด้วยฝ่าเท้า ควรปฏิบัติเมื่อใด
1.   ลูกลอยมาในอากาศระดับอก                                2.   ลูกลอยมาในอากาศเหนือศีรษะ
3.   ลูกที่กลิ้งเรียดมากับพื้น                                         4.    สามารถปฏิบัติการหยุดลูกได้ทุกลักษณะ
4.   การพาลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นสนามด้วยการใช้ส่วนต่างๆ ของเท้า มีรูปแบบการเลี้ยงอย่างไร
1.   แบบซิกแซ็ก                                                         2.    แบบสลับฟันปลา
3.   แบบเส้นตรง                                                        4.    ไม่มีรูปแบบตายตัว
5.   การเล่นลูกด้วยศีรษะที่ถูกต้อง คือการใช้ศีรษะส่วนใด
1.  บริเวณหน้าผาก                                                     2.   บริเวณท้ายทอย
3.   บริเวณกลางศีรษะ                                                4.   บริเวณด้านข้างซ้าย/ขวาของศีรษะ
6.    การแข่งขันฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิก ใช้ผู้เล่นฝ่ายละกี่คน
1.   5    คน                 2.    7    คน                   3.   9    คน                        4.   11  คน
7.   ตำแหน่งผู้เล่นใดที่สามารถเล่นฟุตบอลด้วยมือได้โดยไม่ผิดกติกาภายในเขตที่กำหนด
1.  ศูนย์หน้า           2.   เซ็นเตอร์ฮาฟ            3.    ปีกซ้าย ปีกขวา               4.   ผู้รักษาประตู
8.   ตำแหน่งใดที่ไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งขันได้ถูกต้องตามกติกา
1.   ศูนย์หน้า                2.   ผู้รักษาประตู             3.   ฮาฟขวาและฮาฟซ้าย       4.   ถูกทุกข้อ
9.   ข้อใดคือระบบการเล่นในกีฬาฟุตบอล
1.   4  : : 2                   2. 1  : 3 : 1                    3.   3  : 3  : 3                         4.   1  : 1 :  1
10.   จากคำตอบข้อ  9   หมายเลขตัวหลังสุด หมายถึงตำแหน่งการเล่นใด
1.   เซ็นเตอร์ฮาฟ   แบ็กซ้าย  แบ็กขวา                2.   ศูนย์หน้า  ฮาฟขวา และฮาฟซ้าย 
3.   กองหน้า                                                        4.   ผู้รักษาประตู
11.   ข้อใดคือขนาดสนามฟุตบอลสำหรับการแข่งขันระหว่างประเทศ
1.   100-130 หลา         2.  100-130   เมตร            3.   100-130   ฟุต            4.  100-130  นิ้ว
12.   เมื่อนักกีฬาได้รับใบเหลืองใบที่ 2 หมายถึงอะไร
1.  ตักเตือน                              2.  พักการเล่น 2 นาที           
3.  ไล่ออก                                4.  ห้ามแข่งขันตลอดรายการ
13.  ข้อใดไม่ใช่มารยาทของการเป็นผู้เล่นกีฬาฟุตบอลที่ดี
1. ให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ทุกประการ
2.  ยอมรับในกฎ ระเบียบ และกติกาของการแข่งขัน
3.  ต้องเป็นผู้รักษาความสะอาด มีความเป็นระเบียบวินัย
4.  ไม่เป็นคนโอ้อวด วางตนเหนือเพื่อน
14.   ข้อใดไม่ใช่มารยาทของการเป็นผู้ชมกีฬาฟุตบอลที่ดี
1.   ปรบมือแสดงความยินดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
2.   แสดงความเย้ยหยันหรือดูถูกผู้เข้าร่วมแข่งขันฝ่ายตรงข้าม
3.   ให้กำลังใจแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่าย
4.   ไม่รบกวน ยุแหย่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท
15.   ข้อใดเป็นประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการเล่นกีฬาฟุตบอล
1.   ทางด้านร่างกาย                                   2.   ทางด้านอารมณ์
3.   ทางด้านจิตใจ  ด้านสังคม                    4.   ถูกต้องทุกข้อ
16.   สิ่งใดนักกีฬาต้องทำก่อนการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
1.   การอบอุ่นร่างกาย                                 2.   การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว
3.   การคลายกล้ามเนื้อ                              4.   การทบทวนแผนการเล่น
17.   ข้อใดเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับนักกีฬาฟุตบอลด้านความเร็ว
1.   การกระโดด  50  ครั้ง                              2.   การลุก- นั่ง  50  ครั้ง
3.   การเดิน 50  กิโลเมตร                            4.   การวิ่ง 5 เมตร 10 เมตร 20 เมตร
18.   การสร้างเสริมสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับนักกีฬาฟุตบอลด้านความอดทน
1.   การวิ่ง 1000  เมตร                                   2.   การวิ่ง  5 เมตร 10 เมตร 20 เมตร
3.   การวิ่งลากยางหรือน้ำหนัก                       4.   การวิ่งซิกแซ็กและวิ่งสลับฟันปลา
19.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการส่งผลทางด้านจิตใจของการเล่นกีฬาฟุตบอล
1.   จิตใจบริสุทธิ์ มองโลกในแง่ดี                  2.   จิตใจเข้มแข็ง กล้าเผชิญอุปสรรค
3.   เกิดความเชื่อมั่น ตัดสินใจได้ดี                4.   รู้แพ้   รู้ชนะ  ไม่รู้อภัย
20.  เมื่อนักเรียนเป็นผู้เล่นในสนามและกำลังครอบครองลูกบอลอยู่ และเห็นว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนอนได้รับบาดเจ็บอยู่กลางสนาม ในฐานะเป็นนักกีฬาควรปฏิบัติอย่างไร
1.  เลี้ยงหลบอย่าให้โดนผู้เล่นที่บาดเจ็บ        2.   เตะลูกส่งให้ผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้าม
3.   เตะลูกออก                                               4.   ส่งลูกให้กรรมการผู้ตัดสิน
เฉลยแบบทดสอบ
1.
2
2.
3
3.
3
4.
4
5.
1
6.
4
7.
4
8.
4
9.
1
10.
3
11.
1
12.
3
13.
1
14.
2
15.
4
16.
1
17.
4
18.
1
19.
4
20.
3

ไม่มีความคิดเห็น: