สวดมนต์ทำวัดเย็น

การสวดมนต์ในตอนเย็นนั้น  ถ้าเราสามาถทำให้ทุกวันก็จะทำให้ผู้นั้นมีจิตใจสงบ  สุขุม  รอบคอบ  อีกทั้งทำให้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่  ดังนั้นเราชาวพุทธจะขาดไม่ได้  บางคนอาจจะไมีมีเวลาแต่ถ้าเสียสละเวลาสักนิดก็จะเกิดผลดีมาก  อาจจะทำในวันพระคือ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ  ก็จะดี  ในที่นี้ก็มีบทสวดมาให้ในการทำวัดเย็ยทั้งที่เป็นแบบแปล และ ไม่แปลมาฝากกันนะครับ  ขอให้นอนหลับฝันดีคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองกันทุกคน
แบบไม่แปล


แบบแปล

ไม่มีความคิดเห็น: