โครงงานสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

โครงงานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณครูและนักเรียนที่สนใจและสามารถนำไปเป็นรายงานของตนเองเพื่อพัฒนางานหรือน้องนักเรียนสำหรับส่งคุณครูได้นะครับ


การประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองแห้ง
ที่มา
    คนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร  และการปลูกกล้วยก็มีมากและเป็นอาชีพหลักของคนในบางจังหวัด  เช่น พิษณุโลก  หนองบัวลำภู  เป็นต้น  บ้างก็ปลูกไว้กินไว้ใช้ กล้วยมีประโยชน์มากมาย เช่น กินเป็นผลไม้ และขึ้นได้ตลอดปี  ส่วนประกอบของต้นกล้วยก็ใช้สอยได้หมด  ใบตองก็สามารถนำมาประดิษฐ์ดอกไม้ได้ดีมีราคาด้วย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาหาความรู้
2.เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
4.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ต้นทุนผลผลิต            805   บาท
ผลผลิตที่ได้  50  ชิ้น ๆ ละ   50  บาท
รวม   2,550   บาท

วิธีทำ
1.เลือกใบที่มีสีสวย และแห้งแล้วมาเช็ดให้สะอาด
2.นำมาตัดตามแบบ
3.ใช้เครื่องรีดให้สวยงาม
4.เข้ากลีบดอกที่ละชั้นตามจำนวน
5.นำดอกไม้เข้าช่อปักแจกันให้สวยงาม

ประโยชน์และคุณค่า
1.ใช้เป็นดอกไม้ประดับในแจกัน
2.ใช้เป็นของที่ระลึก
3.เพื่อเป็นสินค้าตำหน่าย

อุปกรณ์
1.ใบตองแห้ง 
 2.หัวแร้ง เอาไว้รีดกลีบดอก
 3.ด้าย  เอาไว้มัดติดกับก้านดอก
 4.ตัดกลีบดอก
 5.กรรไกร
6.สีสเปรื  เพิ่มสีสันของดอกไม้

ไม่มีความคิดเห็น: