อาหารที่เหมาะสมกับวัย

อาหาร  นับว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของคนเรา  หากไม่ได้กินหรือดื่มก็จะส่งผลกระทบหลายด้าน  โดยเฉพาะทางร่างกาย  หรือรับประทานไม่ถูกสุขลักษณะแทนที่จะได้ประโยชน์กับจะให้โทษแทนได้   ดังนั้นการที่เราจะเติบโตสมวัยต้องรู้จักการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์และพอเพียงกับร่างกายต้องการความสำคัญของอาหาร มีดังนี้
1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกาย
3. ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4. ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติ

หลักการเลือกบริโภคอาหาร
1. การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
     - โภชนบัญัติ  9  ประการ  มีดังนี้
         1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย
             และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
         2. รับประทานข้าวเป็นหลัก  สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
         3. รับประทานผักให้มาก  และรับประทานผลไม้เป็นประจำ
         4. รับประทานปลา  เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน  ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
         5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
         6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอตัว
         7. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสหวานจัดหรือเค็มจัด
         8. รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน
         9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
       - ธงโภชนาการ


2. การเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาติ
     - บริโภคธัญพืชเต็มรูป  โดยไม่ผ่านการขัดสี
     - หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูป
     - เลือกบริโภคอาหารอินทรีย์

3.สร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
     - บริโภคอย่างฉลาด
        1. บริโภคพออิ่มและพอดี
        2. เลือกบริโภคอาหารที่ดีมีคุณค่าและประโยชน์  ราคาไม่แพง
        3. บริโภคผักผลไม้ไทยแทนของหวาน
        4. ลดการบริโภคอาหารแบบกินจุบจิบ
        5. บริโภคน้ำสะอาดแทนน้ำอัดลม
        6. เมื่อบริโภคอาหารควรเคี้ยวอาหารช้าๆ
     - บริโภคอย่างมีสติ
        1. สามารถทดลองอาหารแปลกๆใหม่ๆได้เสมอ
        2. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว
        3. ระลึกและมีสติกับสิ่งที่กำลังบริโภค
        4. ควรบริโภคอาหารเมื่อเกิดความหิว
     - บริโภคอาหารเช้า  เนื่องจากอาหารในมื้อเช้าถือว่าสำคัญที่สุด  เพราะเป็นช่วงการทำงานของร่างกาย  ร่างกายต้องการพลังงานมาก  อาหารจึงเป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยไม่มีความคิดเห็น: