เกมส์ทายจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก

มาฝึกสมองลองความจำกับเกมส์แผนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกกันเถอะ
วิธีเล่น  ให้คลิกเม้าตรงแผนที่  ที่คำกำหนดจังหวัดให้ตรงและรวดเร็วทันตามเวลา


แสดงความคิดเห็น