วันแม่แห่งชาติ

        วันที่ 12 สิงหาคม  ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชนชาวไทย  คือเป็น  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ  ปวงชนชาวไทยทุกภาคส่วน  ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่  ตลอดทั้งวัน เพื่อเป็นการถวายพระพรและระลึกถึงคุณของแม่  จึงขอฝากบทเพลงเหล่านี้ให้กับลูกและแม่ทุกท่านทุกคน
ไม่มีความคิดเห็น: