วิธีฝึกสมองลองความจำ

สมองกับความจำ
   คนบางส่วนก็คิดเหมือนกันว่าทำไมเวลาอ่านหนังสือแล้วไม่จำ โดยเฉพาะเวลาสอบอ่านหนังสือไปแล้วคิดว่าจำได้แต่พอเข้าห้องสอบก็ลืมสิ่งที่จำหมดเลย  หรือบางคนต้องอ่านหลายๆรอบ   ก็เลยไปโทษเชื้อสายเผ่าพันธ์ุตนเองว่าไม่เก่งทำให้สืบทอดมายังลูกหลานจนเรียนไม่เก่งตามไปด้วย  ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่
   แท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยซะที่เดียว  เรามาลองนึกดูว่าแล้วเวลาเราเล่าเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในอดีตให้เพื่อนฟังทำไม่เราถึงจึงได้เป็นเพราะเหตุใด  ส่วนมากแล้วการที่เราจำเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดจากเหตุการณ์นั้น มีความประทับใจหรือทำให้ฝังใจ  เช่น ความรักครั้งแรก  เหตุการณ์ที่แปลกประทับใจ    เป็นต้น

- ความทรงจำ คือ การเก็บบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้
- การฟื้นความจำ คือ  การนำเอาความจำนั้นมาใช้

หลักการสร้างความจำ คือการเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำมาเชื่อมโยงกันกับข้อมูลใหม่ๆ  ได้แก่
1. ให้เห็นเป็นภาพ   (นำความจำไปคิดให้เกิดภาพ)
2. ทาบเชื่อมโยง  (นำเหตุการณ์ต่างๆมาเชื่อมโยงกันให้เป็นเรื่องราว)
3. เล่าให้แปลกแทรกอารมณ์ขัน  (คนเราจะจำในเรื่องที่แปลกๆและตลกขบขันมากกว่าทุกเรื่อง)
4. พันธ์กับความรู้สึก (คนเราจะจำเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวพันธ์กับความรู้สึก เช่น โกรธ  กลัว สิ่งไม่ดี)
5. นึกสัมผัสทั้ง 5   (เราจะจำในสิ่งที่มารับรู้กับสัมผัสทั้ง 5   คือ รูป  รส  กลิ่น เสียง สัมผัส)
6. มีสีสัน   ( จำภาพที่มีสีสันสะดุดตาสวยงาม)
7. มีความหมาย   ( จะจำเรื่องราวที่มีความหมายสำหรับตนเองหรือผูกพันกับตนเอง)
8. ขยายสัมผัส    ( จำคำที่คล้องจอง  หรือเพลงได้มาก)
9. หัดเคลื่อนไหว     (นึกเป็นภาพที่คลื่อนไหวดังเหตุการณ์จริง)
10. ให้ตอกย้ำบ่อยๆ     (ฝึกทบทวนเรื่องนั้นๆอยู่เป็นประจำ
11. ทำจิตใจให้โปร่งใสสบายๆ  (จะทำให้จำได้ดีกว่าเวลาเครียด)

หลักการฝึกสมอง มีดังนี้
1. จิบน้ำบ่อยๆ  เพราะร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนมาก  ถ้าร่างกายเราขาดน้ำจะทำให้สมองคิดช้าตามไปด้วย
2. กินไขมันดี   เพราะสมองประกอบด้วยไขมันควรจินอาหารเพื่อไปบำรุงสมองจำพวก  นมถั่วเหลือง ผักและผลไม้  เนื้อปลา  วิตามินรวม  น้ำมันตับปลา  สารสะกัดจากใบแปะก้วย
3. นั่งสมาธิ  เพื่อให้สมองได้พักผ่อนไม่คิดฟุ้งซ่าน
4. เรียนรู้สิ่งใหม่  พยายามค้นหาสิ่งใหม่มาเติมเต็มสมองและพัฒนาความรู้อยู่เสมอ
5. ให้อภัยตนเอง  คอยปลอบใจตนเองกับเรื่องที่ทำผิดพลาดมาไม่ใช่ซ้ำเติมตนเอง
6. จดจำบันทึกสิ่งดีๆ จะทำให้สมองคิดในเชิงบวก
7. การฝึกหายใจ  ฝึกหายใจลึกๆเพื่อเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำไปบำรุงสมอง


ไม่มีความคิดเห็น: