ภัยร้ายจากเชื้อไวรัสอีโบล่า

     เป็นชื่อที่ตั้งตามแหล่งที่ค้นพบเชื้อโรคนี้  คืออีโบล่าเป็นชื่อของแม่น้ำเล็กๆสายหนึ่ง ในประเทศคองโก ทวีปแอฟาริกา   เป็นเชื้อไวรัสที่มีมายาวนานแล้ว
     แหล่งของเชื้อโรคคือเกิดจากสัตว์ประเภทค้างคาวชนิดกินพืชในแถบแอฟริกากลาง  โดยมีความสัมพันธ์กับคนแอฟาริกาคือชอบกินค้างคาว  และอย่างที่สองคือสัตว์จำพวกลิง (โดยค้างคาวถ่ายอุจจาระลงมาปะปนกับพืชผักแล้วลิงเหล่านั้นก็กินพืชผักเหล่านั้น ระยะฟักตัวของเชื้อ   เมื่อได้รับเชื้อเข้าไป  จะฟักตัวและแสดงอาการตั้งแต่ 2 - 21 วัน 

 การติดต่อ  โดยทาง การไอ  การจาม  น้ำมูก  น้ำลาย  น้ำเลือด  เหงื่อหรือของหลวต่างๆของร่างกาย
 อาการ   ระยะแรก  เมื่อรับเชื้อ จะมีอาการ มีไข้สูง  อ่อนเพลีย  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดศรีษะ  เจ็บคอ
              ระยะที่สอง  อาเจียน  ท้องเสีย   มีผื่นข้ึ้นตามตัว  ระบบการทำงานของตับและไตบกพร่องนำ
                            ไปสู่ภาวะเลือดไหลไม่หยุด  มีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 60 - 70 %
ขั้นตอนการติดเชื้อ  1.เชื้อเข้าสู่ร่างกาย
                            2.ทำลายเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
                            3.ทำลายเซลล์ตับ
                            4.ทำลายเซลล์ต่อมหมวกไต
                            5.มีอาการช๊อคเกิดภาวะล้มเหลวในระบบหลอดเลือดทั้งร่างกาย
                            6.เสียชีวิต
การป้องกัน   1.เน้นสุขอนามัย ( กินร้อน,ช้อนกลาง,ล้างมือ,ใครป่วยให้อยู่ห่างๆ)
                   2.อย่า เกา  แคะ  แกะ แผลตามร่างกาย เพราะจะทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็วขึ้น
การักษา    ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษา  แต่จะรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
หมายเหตุ    โดยทั่วไปแล้วคนไข้ถ้าคุมอาการได้เกิน 12 วัน โอกาสที่จะรอกชีวิตก็จะมีมากขึ้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: