วิธีเรียนให้เก่งคุณก็ทำได้

   นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่โทษตัวเองว่าไม่เก่ง  ส่วนมากแล้วเกิดจากปัญหาใหญ่ๆ อยู่  2 ประการ  คือ
1.ไม่มีสมาธิในเวลาเรียน
2.ไม่มีความอดทนเวลานั่งเรียน
วันนี้เรามาขจัดสิ่งเหล่านี้ด้วย  ขั้นตอนต่อไปนี้


9 ขั้นตอนเรียนให้เก่ง

1. นั่งหน้าห้อง  เวลาเรียนให้นั่งหน้าห้อง  เพราะการนั่งหน้าห้องจะเห็นได้ชัดเจนกว่าไม่ว่าภาพและ
    เสียง
2. ตาดู  ไม่ต้องสนใจสิ่งอื่นให้ดูเฉพาะครูและกระดานดำหรือจอภาพ
3. หูฟัง  ตั้งใจฟังคำที่ครูอธิบาย
4. มือจด  จดทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูพูดและเขียน(แบบย่อ)
5. กลับบ้านอ่านทวนวันละ 1 ชั่วโมง  เพราะสมองของเราจะจำได้แค่ 30 % จะหายไป 70 % หลัง
    24 ชั่วโมงผ่านไปแล้ว
6. จดย่อ   การจดไม่ใช่จดทุกคำพูดแต่จดเอาเฉพาะหลักสำคัญๆหรือหัวข้อ
7. ก่อนสอบ 1 เดือน ให้นำสิ่งที่จอย่อมาอ่าน  โดยการอ่านออกเสียงเบาๆ เพราะการออกเสียงเป็น
     การกระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัส  (การอ่านที่เข้าใจคือการอ่านเท่ากับสปีดการพูดของตนเอง )
8. ก่อนสอบ 2 อาทิตย์ ให้นำเนื่้อหารมาสรุปให้ได้น้อยที่สุด    หรือให้สรุปได้เท่ากับ 1 หน้า
    กระดาษ A4 (สรุปเอาแต่หัวข้อ)ถ้าไม้รู้จะย่ออย่างไรให้ย่อจากสารบัญ
9. ก่อนสอบ 1 อาทิตย์  ให้ติวให้เพื่อนอย่างน้อย 5 รอบ  ถ้าไม่รู้จะติวให้ใครให้ติวหน้ากระจกก็ได้
  (ยิ่งพูดเยอะยิ่งเข้าใจได้)

สุดท้าย  ก่อนสอบ 20 นาที ให้เลิกอ่านหนังสือทุกชนิด  เพราะสมองจะหลั่งสารอะลีนาลีนเป็นสารของการตื่นเต้น   ถ้าตื่นเต้นก็อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง หันมาทำสิ่งที่เราสบายใจจะเป็นผลดีกว่า เช่น ร้องเพลง

ไม่มีความคิดเห็น: