มหัศจรรย์การทำนา

    ข้าวเป็นปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตของคนทั่วโลก   เพราะสามารถนำมารับประทานเพื่อการดำรงชีวิตและแปรรูปได้หลายอย่างหลายชนิด
     ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพหลักคือ ทำนา   จึงมีผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องการทำนากันมาก  ไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์เมล็ดข้าว  คิดค้นปุ๋ยใส่นาข้าว  หรือการทำนาที่ไม่มากแต่ได้ผลผลิตมากๆและคุ้มต่อการลงทุนจากการสังเกตดูแล้วปัญหาที่พบส่วนใหญ่ที่ทำให้ขาดทุนหลักๆก็มีดังนี้
1. ค่าปุ๋ยเคมีแพง
2. ภัยธรรมชาติ
3. ราคาข้าวตกต่ำ

     จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ไขข้อปัญหา  หรือจากหลายที่ทดลองและปฏิบัติการที่ทำให้นาข้าวได้ผลดีมีองค์ประกอบดังนี้

1. ดินที่ใช้ปลูกข้าวที่ดี  ต้องมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า  5  %  การที่จะทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุได้นั้นก็ไม่ยากโดยการเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปในนาข้าวได้แก่
     - ขุยมะพร้าว
     - แกลบ
     - ไม้ยูคา
     - ซังข้าวโพด
     - ปุ๋ยคอก
   โดยอาจจะใช้เป็นหมักก่อนค่อยนำลงไปใส่ในนา  หรือใส่ลงไปในนาเลยก็ได้แล้วปล่อยไว้ 1 เดือน ค่อยลงมือทำนา(ใส่ให้มากๆ)

2. ต้องมี ฟอสฟอรัส  ไม่น้อยกว่า  1.8 %  การเติมฟอสฟอรัส ได้แก่  ขี้ค้างคาว  ขี้หมู เป็นต้น

3. ต้องมี ไนโตรเจน  0.3 %

    เท่านี้ก็จะทำให้ท่านทำนา  1  ไร่  ได้ข้าว  5 - 6 ตัน  เลยที่เดียว โดยไม่ต้องไปพึ่งพาปุ๋ยเคมีอีก  และในช่วงทำนาหลังจากหว่านข้าวแล้วก็คอยดูเฉพาะระดับน้ำไว้ประมาณสัก 5 เซนติเมตร ก็พอแล้วรอเก็บเกี่ยว

ไม่มีความคิดเห็น: