คุณและโทษของบิ๊กอายส์


      บิ๊กอายส์คอนแทรกเลนต์   ในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งยอดฮิตของวัยรุ่นที่ชอบความสวยงามบนในหน้าและลูกตาเลยนิยมกันหันมาสนใจใส่บิ๊กอาย  แต่สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นของภายนอกร่างกาย   ถ้าร่างกายเราไม่รับก็จะเกิดการต่อต้านจะเกิดผลกระทบตามมาดังนี้

โรคและอันตรายจากคอนแทรกเลนส์   ถ้าใส่เป็นเวลานาน  หรือไม่ได้มาตรฐาน (ขนาดมาตรฐานต้องไม่เกิน 14.5  มิลลิเมตร)  จะทำให้เกิดโรคแผลกระจกตาดำ  คือกระจกตาเป็นแผลและติดเชื้อ  โดยเชื้อโรคส่วนใหญ่ก็จะมี เชื้อโรคแบคทีเรียที่ติดมา  เชื้อราซึ่งพบในสถานที่อับชื้น  ผัก  ผลไม้  เหงื่อ  ขี้หู  ขี้ตา  น้ำมูกขี้ไคร และรักแร้ สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
อาการ  จะมีขี้ตา  ปวดลูกตา  น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้น  บางรายถ้าเชื้อรุกรามมากก็อาจทำให้ตาบอดได้
สาเหตุ  1.คอนแทรกเลนส์ไม่ได้มาตรฐาน (ไม่เกิน 14.5 มิลลิเมตร)
          2.ไม่สะอาด  ใส่นานเกินไป
          3.ใส่ร่วมกันหลายคน
การป้องกัน   1.เลือกซื้อบิ๊กอายที่ได้มาตรฐาน
                   2.รักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด
                   3.เมื่อไม่ใช้ควรรีบถอดออกและล้างตาให้สะอาด
                   4.ควรหยุดสวมใส่เมื่อมีอาการปวดตาเหมือนเข็มทิ่ม  มีน้ำตาไหล มีขี้ตา
                   5.หาบว่าตาดำมีจุดสีขาวควรรีบพบแพทย์ทันที
ข้อเสนอแนะ 1.ต้องมีชื่อรวมถึงวัสดุที่ผลิต
                   2.มีพารามิเตอร์ของเลนส์สัมผัส เช่นกำลังหักเห  รัศมีส่วนโค้ง ชื่อของสารละลาย
                   3.ต้องมีวันเดือนปีที่หมดอายุ  เลขที่ใบอนุญาตผู้ผลิต
                   4.วัตถุประสงค์  การใช้  วิธีการใช้ ระยะเวลาการใช้  และวิธีเก็บรักษา
หมายเหตุ การอนุญาตใช้คอนแทรกเลนส์แบบบิ๊กอายส์ในประเทศไทยมีแค่ 140 ยี่ห้อเท่านั้น
             

ไม่มีความคิดเห็น: