ควาหมายของการจุดธูป

การบูชาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหลักสำคัญคือการจุดธูป  แต่ยังมีหลายคนที่ยังเข้าใจสับสนในความหมายของการจุดว่าทำไมไหว้สิงศักดิ์สิทธิิ์แต่ละที่หรือแต่ละอย่างถึงจุดธูปไม่เหมือนกัน  วันนี้เรามาไขข้อสงสัยไปพร้อมกัน
การจุดธูป หมายถึง เป็นทำเนียมการปฎิบัติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เพื่อกราบไหว้ขอพรจากเทวดาอารักษ์  สิ่งศักดิ์สิทธิ์  และเป็นการเสริมดวงสร้าบุญบารมี
ความหมายของการจุดธูปแต่ละดอก
1. พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
2. พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนคุณพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
3. พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
4. พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อหรือรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก
5. พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ดอก
6. พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม)
- บน 39 ดอก
- บวงสรวง 16 ดอก
7. ปู่ฤาษี จุดขอพรจุดธูป 9 ดอก
8. พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก
- เทวดาธรรมดา 5 ดอก
- ผีหรือคนตาย 1 ดอก
9. กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก
- วิญญาณลูก 1 ดอก
10. ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูปจำนวน 1 ดอก
11. ว่านมงคลกาหลง ให้ธูปจำนวน 5 ดอก
12. พระแม่นางกวัก ให้จุดธูปจำนวน 9 ดอก

จำนวนของการจุดธูป
การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน คนตายและวิญญาณภาคพื้น
การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหารของเส้นไหว้
การจุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมเพิ่มดวงชะตาราศี
การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระคุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์
การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาเพิ่มกำลังไฟของอาทิตย์ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์
การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาดวงวิญญาณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้ว
การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตาบารมี ตามกำลังของพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปเพื่อบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ
การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาบุญบารมี
การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทพยาเทวดาชั้นสูง
การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธเวลากลางคืน
การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมนำมาจุดบูชา
การจุดธูป 14 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชารูปปั้นเหมือนพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)
การจุดธูป 15 ดอก : เป็นการสวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์
การจุดธูป 16 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดาอารักษ์ ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
การจุดธูป 17 ดอก : เป็นการจุดเพื่อเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา
การจุดธูป 18 ดอก : ไม่เป็นที่นิยมจุด
การจุดธูป 19 ดอก : เป็นการจุดบูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
การจุดธูป 21 ดอก : เป็นการจุดเพื่อบูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี
การจุดธูป 32 ดอก : เป็นการจุดเพื่อใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินและอีก 1 โลกมนุษย์
การจุดธูป 39 ดอก : เป็นจุดเพื่อการบูชาพระแม่โพสพ
การจุดธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้บูชาคุณพระพุทธเจ้า
การจุดธูป 108 ดอก : เป็นการจุดเพื่อบูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mahamodo.com

ไม่มีความคิดเห็น: