อาหารกับการดำรงชีวิต

   

     อาหารและโภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต   การมีนิสัยที่ดีในการบริโภค  จะส่งผลต่อสุขภาพ   ดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงจำเป็นในการดูแลเรื่องอาหาร  โดยจัดเมนูอาหารที่ดีและมีประโยชน์  เพื่อสุขภาพและพลานามัยของคนในครอบครัว1. ปะโยชน์ของอาหารที่มีต่อร่างกาย
     - ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
     - ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้ตามปกติ
     - ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
     - ช่วยควบคุมและกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ
     - ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค
2. หลักการเลือกบริโภคอาหาร
    ในปัจจุบันเมนูอาหารต่างต่างมีมากมาย   ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและไม่เป็นประโยชน์ก็มี  ดังนันเราควรเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโดยเลือกรับประทานอาหาร 5 หมู่  และรับประทานให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการไม่ขาดและเกินเพราะจะส่งผลกระทบกับร่างกายของเราได้
 อาหาร  5  หมู่
หมูที่  1  ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่างๆ นม  ไข่  ถั่วเหลือง  เครื่องในสัตว์  ประโยชน์ ให้สารอาหารจำพวกโปรตีน  ช่วยให้ร่างการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
หมู่ที่  2  ได้แก่  ข้าว  แป้ง   เผือก   มัน  น้ำตาล  ประโยชน์  ให้สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต  ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายในการเคลื่อนไหว
หมู่ที่  3  ได้แก่  ผักต่างๆ  รวมทั้งประเภทใบและดอก  ประโยชน์  ให้วิตามินและเลือแร่  ช่วยสร้างการเจริญเติบโตและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ  สร้างภูมิต้านทานโรค
หมู่ที่  4  ได้แก่  ผลไม้ต่างๆ   ประโยชน์  ช่วยสร้างการเจริญเติบโตและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ  สร้างภูมิต้านทานโรค
หมู่ที่  5  ได้แก่  ไขมันจากพืชและสัตว์    ประโยชน์   ให้พลังงานแก่ร่างกาย  ช่วยดูดซึมวิตามินและป้องกันการกระทบกระเทือนของอวัยวะภายใน
 

ไม่มีความคิดเห็น: