การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

ความหมายของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของระบบต่างๆของร่างกายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


คุณค่าและความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย
 1.ออกกำลังกายเป็นประจำ (คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในการสร้างพลังงานให้กับร่างกาย โดยทั่วไปร่างกายของคนเราต้องการพลังงานวันละ 2,200 - 3,300 แคลอรี และถ้ามีการออกกำลังกายมากๆร่างกายจะมีความต้องการพลังงานมากถึง 4,000 แคลอรี่  ดังนยั้น ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ ต้องได้รับคาร์โบไฮเดรตวันละ 800 - 1,000 กรัม
2.ผู้ที่มีสมรรถภาพดีจะทำให้มีบุคลิกภาพดีตามไปด้วย
3.ผุ้ที่มีสมรรถภาพดีจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.ถ้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและพัฒนาการเป็นอย่างดี
5.การมีสมรรถภาพดีช่วยกระตุ้นให้ร่างกายกระตือรือร้นในการทำงานและการเคลื่อนไหว
6.การออกกำลังกายเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมน้ำหนัก
7.การออกกำลังกายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประสานกันของร่างกายได้ดี
8.การออกกำลังกายเป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี  จิตใจที่ผ่องใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง


 

เกณฑ์สมรรถภาพทางกายมีองค์ประกอบดังนี้
1.พลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ คือ ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อ
2.ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ คือ ความสามรถของกล้ามเนื้อในการหดตัวเพียงครั้งเดียวเพื่อทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
3.ความอดทน  คือ ความสามารถของร่างกายในการทำกิจกรรมซ้ำๆ
4.ความเร็ว คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่ของร่างกาย
5.ความคล่องตัว คือ ความสามารถของร่างกายในการควบคุมการเปลี่ยนทิศทาง
6.ความอ่อนตัว คือ  ความสามารถของกล้ามเนื้อที่จะเคลือนไหวด้วมุมกว้าง
7.ความสมดุลและการทรงตัว คือ ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายเอาไว้
8.การประสานสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการทำงานประสานกันของอวัยวะของร่างกาย
9.เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง  คือ ระยะเวลาที่ร่างกายใช้ในการตอบสนอง
การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย   ถือเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดไม่มีความคิดเห็น: