ความรู้รอบตัวและความรู้ทั่วไป

1.วันแม่แห่งชาติคือวันที่เท่าใด.................(12 สิงหาคม)
2.มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยคือ.............(วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์))
3.ใครเป็นผู้นำรถเมย์เข้ามาวิ่งในเมืองไทยเป็นคนแรก.......(นายเลิด  รถเมล์ขาว)
4.ใครได้ชื่อว่าเป็นบิดาทางการแพทย์ของโลก.......(ฮิปโปเครติส)
5.ใครคือเทพเจ้าแห่งสงคราม........(Mars)
6.ใครได้ชื่อว่าเป็นกวีเอกของโลก........(โฮเมอร์ Homer)
7.ใครได้ชื่อว่าเป็นบิดาของดาราศาสตร์สมัยใหม่.......(โคเปอร์ปิคัส)
8.ประเทศใดที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งดอกทิวลิป......(ฮอลแลนด์)
9.ประเทศใดที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งช้างเผือก.........(ประเทศไทย)
10.ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาโลก......(ธิเบต)
11.ธนาคารออมสินกำหนดวันใดเป็นวันวันออมสิน  เพราะอะไร...(วันที่ 1 เมษายน  พราะรัชกาลที่ 6 ทรงสถาปณาธนาคารออมสินเมื่อวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2456
12.เขื่อนเจ้าเณร  กาญจนบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป้นอะไร.......(เขื่อนศรีนครินทร์)
13.ศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่ใด.....(กรุงเฮก  ประเทศเนเธอร์แลนด์)
14.พระแก้วมรกตทำด้วยวัตถุสิอะไร.......(หยกมรกต)
15.จังหวัดทางภาคเหนือที่ติดกับพรมแดนลาวคือ.......(เชียงราย)
16.วันอีสเตอร์คือวันอะไร.......(วันที่พระเยซูคืนชีพ)
17.มหารวิทยาลัยที่มีการศึกษาขั้นอุดมแห่งแรกของประเทศไทยคืออะไร.....(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
18.นกอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศไทย.......(นกพิราบ)
19.ทางหลวงหมายเลข 1 คือทางหลวงสายใด.......(พหลโยธิน)
20.กระดูกปลาใช้สำหรับทำอะไร............(กาว)
21.จังหวัดใดที่ผลิตเกลือได้มากที่สุด.................(สมุทรสาคร)
22.คำว่า "อิสลาม"แปลว่า..........(สงบ  สันติ)
23.ทองคำบริสุทธิืคือทองคำกี่กะรัต................(18 กะรัต)
24.ลูกแบดมินตัน ทำด้วยขนสัตว์ปีกชนิดใดเป็นส่วนใหญ๋................(ขนเป็ด)
25.ดอยอ่างขางตั้งอยุที่จังหวัดไหน........(เชียงใหม่)
26.ใครดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยในปัจจุบัน.............(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
27.ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยคือ...........(ทะเลสาบสงขลา)
28.ต้นไม้อะไรที่เป็นต้นไม้ประจำชาติไทย............(ต้นราชพฤกษ์)
29.ส้มโอที่มีชื่อเสียงที่สุดอยู่ที่ใด............(ส้มโอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม)
30.แก้ว 1 กุรุส  มีกี่ใบ...............(144 ใบ)
31.กระดาษ 1 รีม  มีกี่แผ่น................(500  แผ่น)
32.เส้นทางที่สำคัญที่สุดของสายใต้คือเส้นทางใด........(เพชรเกษม)
33.แม่น้ำโขงกำเนิดจากที่ใด...........(ที่สูงธิเบต) ไหลลงสู่ทะเลอะไร..........(ทะเลจีนใต้)
34.วันกองทัพไทยตรงกับวันที่เท่าใด.............(25 มกราคม)
35.ใครเป็นผู้ให้กำเนิดประเพณีลอยกระทง...............(ท้าวศรีจุฬาลักษณ์)
36.ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวหนังสือสำหรับคนตาบอด............(เบรลล์  ชาวฝรั่งเศษ)
37.รัชกาลใดที่เปลี่ยนธงช้างมาเป็นธงไตรรงค์...........(รัชกาลที่ 6 )
38.จังหวัดใดในปัจจุบันที่สามารถนั่งรถม้าได้..........(ลำปางป
39.สุสานทหารพันธมิตร ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด.....(กาญจนบุรี)
40.ปี พ.ศ.เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไร.............(นับตั่งแต่ปีพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน)
41.ปี ค.ศ. เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไร............(นับตั้งแต่ปีที่พระเยซูสมภพ)
42.แควปิง  วัง  ยม  น่าน  แควใดยาวที่สุด.........(แควน่านยาวที่สุด ประมาณ 704 กิโลเมตร)

ไม่มีความคิดเห็น: