เทคนิควิธีการฝึกร้องเพลง


      สำหรับคนที่กำลังฝึกการร้องเพลง  แต่ยังไม่มีทุนพอที่จะไปเรียนร้องเพลงตามโรงเรียนสอนร้องเพลง  ก็มาลองฝึกด้วยตนเองดูก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการช่วยให้เราร้องเพลงได้ดีขึ้น   โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่ต้องอาศัยเทคนิคการร้องลูกเอื่อน  ลูกคอ  จังหวะ  คำร้องต่างๆ  ที่ถือว่าอยากมากในการร้องเพลง  

  1. การฝึกลูกคอ  ก่อนอื่นหาอุปกรณ์ดนตรีมาสักหนึ่งอย่าง  เช่น  คีบอร์ด  กีตาร์   โดยเลือกโน้ตมาสองตัว  คือ มีกับฟา  เพราะโน้ตสองตัวนี้จะห่างกันอยูครึ่งเสียง
     วิธีการฝึก  คือ  เราออกเสียง .....อา.....ลมเดียวสองโน้ตต่อกัน เริ่มจากช้าสลับกันระหว่างเสียง มี กับ เสียง ฟา  แล้วค่อยค่อยเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ  ทำทุกวันจนเกิดเป็นความเคยชิน  จะทำให้ ลูกคอของเราพัฒนาได้ดี
      2. การเปิดคอ  ส่วนมากแล้วการหายใจของเรา จะเข้าทางปากและจมูก  แต่สำหรับการร้องเพลงให้หายใจเข้าทางปากให้มากที่สุด  เพื่อเป็นการเปิดลูกคอเพื่อเวลาเราร้องเพลงจะได้ไม่หนีบเสียงทำให้เสียงของเราก้องกังวาน
      วิธีการฝึก  คือ ฝึกหายใจเข้าออกทางปากให้มาก หรือ จะใช้แบบการหาวนอนก็ได้  ทำบ่อยๆก็จะทำให้เรามีน้ำเสียงดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: