ข้อสอบเทเบิลเทนนิส

คำชี้แจง   จงเลือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.กีฬาเทเบิลเทนนิสมีกำเนิดครั้งแรกในประเทศใด
ก. อังกฤษ                  ข. อินเดีย
ค. อเมริกา                  ง. ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด
2.ใครเป็นผู้คิดประดิษฐ์กีฬาเทเบิลเทนนิส
ก. เจมส์  กิบบ์             ข. ทหารอังกฤษ
ค.อี  ซี  กูด                 ง. ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัด
3.ลูกเทเบิลเทนนิสยุคเก่าที่สุด  มำมาจากวัสดุชนิดใด
ก. เส้นด้าย                  ข. ไม้ก๊อก
ข. ยาง                        ง. กระดาษแข็ง
4. ไม้ตีเทเบิลเทนนิสยุคเก่าที่สุด  ทำมาจากวัสดุอะไร
ก. ผ้า                         ข. ไม้ก๊อก
ข. ยาง                        ง. กระดาษแข็ง
5.ข้อใดที่กีฬาเทเบิลเทนนิส  ยังยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันโดยไม่เปลี่ยนแปลง
ก. ลูกเทเบิลเทนนิส                      ค. ไม้ตีเทเบิลเทนนิส
ข. ตาข่ายเล่นเทเบิลเทนนิส            ง.  การนับคะแนน  21  คะแนน
6.ชื่อกีฬาเทเบิลเทนนิสชื่อใดที่เรียกกันในยุคแรกและเก่าแก่ที่สุด
ก. ปิงปอง                   ข. กอสสิมา
ค. สเวย์ธลิง                ง. เซลลูลอยด์
7. ลูกเทเบิลเทนนิสที่ใช้ในปัจจุบันนี้   ผลิตมาจากวัสดุอะไร
ก. กระดาษ                  ข. ไฟเบอร์
ค. ยาง                        ง. เซลลูลอยด์
8.ใครเป็นผู้นำลูกเทเบิลเทนิสที่ใช้ในปัจจุบันมาใช้เป็นคนแรก
ก. เจมส์  กิบบ์             ข. ทหารอังกฤษ
ค.อี  ซี  กูด                 ง. สเวย์ธลิง
9.คนชาติใดที่ได้รับการยกย่องว่าช่วยปรับปรุงกติกาวิธีการเล่นเทเบิลเทนนิสให้รัดกุมขึ้น
ก. ฮังการี                    ข. อเมริกัน
ค. อังกฤษ                   ง. เยอรมัน
10.คนชาติใดที่ได้รับการยกย่องว่าช่วยพัฒนาวิธีการจับไม้แบบธรรมดา
ก.ญี่ปุ่นและจีน             ข. เยอรมันและฮังการี
ค. อังกฤษและเยอรมัน   ง. อังกฤษและอเมริกา
11.ลักษณะของกีฬาเทเบิลเทนนิส  จัดอยู่ในข้อใด
ก. เป็นกีฬาประเภททีม        ข. เป็นกีฬาประเภทปะทะ
ค. เป็นกีฬาประเภทบุคคล    ง. เป็นกีฬาประเภทความรุนแรง
12.ลูกเทเบิลเทนนิส  ควรมีสีอะไร
ก. สีขาว                ข. สีแดง
ค.สีเหลือง             ง. ใช้ได้ทั้งสีขาวและสีเหลือง
13.สมาคมเทเบิลเทนนิทสมัครเล่นแห่งประเทสไทยตั้งขึ้นเมื่อไร
ก. พ.ศ. 2469         ข. พ.ศ. 2500
ค. พ.ศ. 2495         ง. พ.ศ. 2515
14.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของโต๊ะเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้อง
ก. ผิวโต๊ะเรียบเสมอกัน
ข. สูงจากพื้น 2 ฟุต  6  นิ้ว
ค. ขนาดกว้าง 5 ฟุต ยาว 9 ฟุต
ง. ทาด้วยสีอ่อนหรือสีน้ำมันสะท้อนแสงได้ดี
15.อันตรายข้อใดที่มัก ไม่ ค่อยเกิดจากการเล่นเทเบิลเทนนิส
ก. ฟกช้ำ                    ข. แผลถลอก
ข. พุพอง                    ง. หัวแตก กระดูกหัก
16.การจับไม้แบบธรรมดา มีจุดเด่นข้อใด
ก. มีมุมควบคุมลูกกว้าง ตีลูกได้วงกว้างกว่า
ข. ไม่ต้องเคลื่อนที่มาก  เพราะสามารถใช้หน้าไม้ได้ทั้งสองด้าน
ค. การเปลี่ยนลักษณะการตีลูกจากหน้ามือเป็นหลังมือทำได้คล่องแคล่วว่องไว
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
17.การจับไม้แบบปากกา  มีจุดด้อยข้อใด
ก. ต้องเคลื่อนที่มากกว่าปกติ
ข. มุมควบคุมลูกแคบ ตีลูกได้แคบ
ค. เปลี่ยนหน้าไม้จากหน้ามือเป็นหลังมือได้ช้า
ง. ถูกทุกข้อ
18.การออกแรงตีลูกเทเบิลเทนนิส  แรงส่วนใหญ่จะมาจากส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
ก. นิ้ว และ ข้อมือ
ข. ไหล่และลำตัว
ค. ไหล่และแขนท่อนบน
ง. ข้อมือและแขนท่อนล่าง
19.การรับลูกตบ  มักเล่นลูกในจังหวะที่ลูกกระดอนเช่นใด
ก. กระดอนขึ้นถึงจุดสูงสุดพอดี
ข. กระดอนตกจากจุดสูงสุดลงต่ำ
ค. กำลังกระดอนขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดสูงสุด
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
20.ลูกที่ลอยขึ้นสูงหลังจากใช้ไม้ตี  เป็นเพราะข้อใด
ก. หน้าไม้คว่ำ
ข. หน้าไม้เปิดหงายขึ้น
ค. หัวไม้ด้านนอกเปิดออก
ง. หน้าไม้ตรงตั้งฉากกับพื้น

ไม่มีความคิดเห็น: