พิษร้ายจากการสูบบุหรี่
โรคที่มาจากการสูบบุหรี่

1.โรคหัวใจโคโลนารี  คือทำให้ความดันเลือดและไขมันในเลือดสูง   ทั้งนี้เนื่องจากสารนิโคตินเข้าไปทำให้หัวใจทำงานมากขึ้น  หัวใจเต้นเร็วขึ้น  โดยที่หลอดเลือดหดตัวเล็กลง  รวมถึงหลอดเลือดโคโรนารีด้วย  ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น  ไขมันก็ยิงพอกพูนในเลือดจนเกิดโรคหัวใจโคโรนารีได้
2.โรคของหลอดเลือดในสมอง  จากการที่ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไปรวมตัวกับฮีโมโกบินเปลี่ยนเป็นคาร์บอกซิเจนไปเลี้ยงน้อย  ประกอบกับการตีบตัวของหลอดเลือดในสมอง  ทำให้อ่อนเพลีย  มึนงง  เวียนศรีษะ  ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน  ยิ่งถ้ามีการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง  อาจทำให้เป็นอัมพาต  หรือตายได้
3.โรคมะเร็งของปอด  มักพบในคนที่สูบบุหรี่จำนวนมากและระยะเวลานาน  จะเสี่ยงต่อการป่วยและตายด้วยโรคมะเร็งของปอดมากขึ้น  น้ำมันดินและสารเบนโซไพริน  จะไปจับที่เซลของเนื้อปอด  นานๆเข้าเซลล์เหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง  ซึ่งพบมากที่ปอด  รองลงมาเป็นกล่องเสียง  ลำคอ  ช่องปาก  และอาจเป็นที่กระเพาะปัสสาวะก็ได้
4.โรคถุงลมปอดโปร่งพอง เป็นโรคที่เกิดจากไนโตรเจนไดออกไซด์  ที่ทำลายหลอดลมส่วนปลายให้บางและโปร่งพอง   ทำให้ผนังนองถุงลมปอดยืดแล้วหดเข้าที่เดิมไม่ได้  เกิดอาการไอบ่อยๆ  หายใจลำบาก  หอบ  เหนื่อยง่าย  และป่วยเรื้อรัง
5.โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง   เป็นโรคที่เกิดจากน้ำมันเดินไปจับตามขนอ่อนของเซลล์ที่บุทางเดินหายใจ  ทำให้เกิดการอักเสบระคายเคือง  ไอแห้งๆอยู่บ่อยๆ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย
6.โรคแผลในกระเพาะอาหาร   พบเป็นกับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่   สาเหตุเนื่องจากนิโคตินไปทำให้ตับและตับอ่อนหลังสารพวกด่างที่หลั่งไปสู่กระเพาะอาหารน้อย  ภายในกระเพาะอาหารจึงมีกรดมาก  ประกอบกับผู้ที่สูบบุหรี่มักรู้สึกเบื่ออาหาร  รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาจึงเกิดแลในกระเพาะอาหารได้ง่าย
7. ผลเสียต่อการตั้งครรภ์และทารก โดยสตรีที่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์จำทำให้แท้ง  และทารกตายก่อนคลอดได้มาก  หรือถ้าทารกมีชีวิตอยู่จะมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ   ทั้งนี้เพราะหลอดเลือดของมารดาที่นำเลือดไปยังทารกตีบเล็กลง  อีกทั้งมีสารพิษและคาร์บอกซีฮีโมโกบินในหลอดเลือดจนเป็นอันตรายต่อทารก

การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
1. ไม่ทดลองสูบบุหรี่หรือหลงเชื่อคำชักชวน
2. ไม่ใช้บุหรี่เป็นเครื่องผ่อนคลายอารมณ์
3. ผู้ที่สูบบุหรี่แล้วควรพยายามเลิกให้ได้อย่างเด็ดขาด
วิธีเลิกสูบบุหรี่
1.ต้องมีความตั้งใจแน่วแน่
2.กำหนดวันที่จะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
3.หลังรับประทานอาหารแล้ว  อย่าอยู่นิ่งให้เดินเล่นให้หายใจยาวๆ
4.อาบน้ำอุ่นๆ 2 - 3  ครั้งต่อวัน  หรือดื่มน้ำมากๆ  จนติดเป็นนิสัยทำให้ร่างกายสบาย
5.งดดื่มของที่เป็นแอลกอฮอร์  น้ำชา  กาแฟ  เครื่องดื่มที่เป็นนำ้อัดลม  ยานอนหลับ
6.รับประทานวิตามินบีคอมแพลก จะช่วยขับนิโคติตได้
7.เคี้ยวหมากฝรั่งที่มีรสชาติคล้ายนิโคติน

ไม่มีความคิดเห็น: