ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

    กีฬาโอลิมปิก  ถูกจัดขึ้นครั้งแรก  ในยุคของกรีกโบราณ  ในราวก่อนคริสต์ศักราช  776  ปี และก็ได้ทำการแข่งขันกันติดต่อมาเป้นเวลา  1,000  ปี   กีฬาโอลิมปิกถูกจัดขึ้นเป็นงานสำคัญ  เพื่อการแข่งขันระหว่างแคว้นต่างๆ  เป็นการบูชาแก่เทพเจ้าของกรีก  เทพเจ้ามีส่วนคล้ายคลึงกับมนุษย์แต่จะไม่ตาย  มีศีลธรรม  มีร่างกายแข็งแรง  สง่างาม  และสามารถแปลงกายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งได้  และผู้ที่ชนะเลิศในกีฬาโอลิมปิก  จะได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าและมนุษย์วิเศษ  เป็นเสมือนวีรบุรุษในเทพนิยายกรีก
     หลังจากนั้นกีฬาโอลิมปิกก็ต้องหยุดพักไปชั่วขณะหนึ่ง  เนื่องจากโรคระบาดและข้าวยากหมากแพงในแขวงรัฐอิลิส  กษัตริย์ฟิตอส  ผู้ครองนครจึงต้องไปขอเทพพยากรณ์จาก  เทพเจ้าอพอลโลที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเดฟิ   และอ้อนวอนให้ช่วยขจัดทุพภิกขภัยที่อิลิส  และเทพเจ้าก็บอกผ่านคนทรงให้อิฟิตอส  และชาวเมืองอิลิสรื้อฟื้นการแข่งขันโอลิมปิกขึ้นมาใหม่
     หลังจากที่ว่างเว้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมานานประมาณ  1,500  ปี  ต่อมาราวปี  ด.ศ. 1864  ได้มีบุรุษหนึ่ง  ชื่อ  บารอน  ปิแอร์  เดอร์  คูบาแตง  ชาวฝรั่งเศษ  ได้รื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาใหม่  เพื่อนำความล้ำเลิศทางร่างกาย  จิตใจ  และมีน้ำใจนักกีฬา  และเขาก็ทำได้สำร็จ  กีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ได้ถูกจัดขึ้น  ณ  กรุงเอเธนส์  ประเทศกรีก  ในปี ค.ศ. 1896
     และกีฬาโอลิมปิกจะกำหนดการแข่งขัน  4  ปี  ต่อครั้งหนึ่ง  ต่อมาก็มีกีฬาหลายประเภทเกิดขึ้นและที่เมืองโอลิมเปียก็ได้สร้างสนามชื่อว่า  "Stadium"  มาจากคำว่า "Stadlon"  ขนาดของสนามยาว 190 เมตร (625 ฟุต)
     และในปี  ค.ศ. 1894  ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศขึ้นเพื่อกำกับดูแลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น: