การดูแลรถยนต์

             การดูแลรถยนต์เบื้องต้น

ปัจจุบันปริมาณการใช้รถเพิ่มเป็นจำนวนมาก  เพราะอาจจะมาจากปัจจัยหลายประการ  เช่น  เศรษฐกิจดีขึ้น  โครงการรถคันแรก  รายได้เพิ่มขึ้น  เป็นต้น  จึงเป็นสาเหตุหลักทำให้คนส่วนมากหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมากขึ้น  แต่ปัญหาตามมาคือเรื่องการดูแลรักษาการใช้งาน  เพราะหลายท่านแทบที่จะไม่ค่อยรู้หลักอะไรเลย  บ้างก็คอยอาศัยแต่ศูนย์บริการเพียงอย่างเดียว  วันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีก็เลยหยิบยกการดูแลรักษารถยนต์เบี้องต้นมาฝาก

1.หม้อน้ำ  
ปัญหา   ส่่วนมากแล้วเกิดปัญหาจากเวลาขับไปเกิดอาการเครื่องร้อนหรือไฟแสดงความร้อนขึ้น
สาเหตุ 1.เกิดจากน้ำแห้งหรือขาดจากระดับที่ตั้งไว้
            2.หม้อน้ำเกิดการอุดตัน เพราะเกิดการตกตะกอนของน้ำหรือตะไคร้น้ำ
การแก้ไข  1.ก่อนออกเดินทางให้ตรวจดูระดับน้ำในหม้อพัก  ให้ระดับน้ำอยู่ในระดับระหว่างขีิด MIN และไม่เกิน MAX
                2.หม้อน้ำอุดตัน อย่างนี้ต่องเรียกช่างแล้ว  แต่ก่อนที่หม้อน้ำจะอุดตัน เราต้องมาป้องกันก่อนคือ  พยายามเปลี่ยนน้ำทุก 6 เดือน หรือใช้น้ำสะอาดเติม เช่น น้ำกลั่น หรือน้ำขวดที่เราใช้ดื่มเติม


2.แบตเตอร์รี่  
ปัญหา  ส่วนมากเกิดจากเวลาขับไปแล้วจดพอจะมาสตาร์ทอีกทีก็ไม่ติดซะแล้ว

สาเหตุ   1.น้ำกลั่นในแบตเตอร์รี่แห้ง
              2.แบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพ
การแก้ปัญหา  1.หมั่นตรวจเช็คน้ำกลั่นในตัวแบตเตอร์รี่  โดยการเปิดฝาหรือจุดทั้งหมดออกแล้วดูระดับน้ำกลั่นอย่าให้แห้งเกินแผ่นผ้าต้องท้วมแผ่นผ้าและแผ่นผ้าต้องไม่บวมหรือดำ  ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำกลั่นให้มิดแผ่นผ้า  ตรวจดูทุก1 - 2 อาทิตย์
                      2.โดยปกติแล้วแบตเตอร์รี่มีอายุการใช้งาน  2  ปี  แต่ถ้ารถไม่ค่อยใช้งานก็จะไม่ถึง  ดังนั้นต้องพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆ เป็นเวลานานพอสมควร

3.น้ำฉีดกระจก
ปัญหา  ส่วนใหญ่คือ เวลากระจกหน้าสกปรกจะทำความสะอาดกดน้ำฉีดกระจกแล้วไม่ทำงาน
สาเหตุ  1.น้ำในถังพักน้ำหมด
             2.ปั้มน้ำเสีย
การแก้ปัญหา  1.หมั่นตรวจดูระดับน้ำในถังพักน้ำคอยเติมให้ระดับน้ำอยู่ในระดับระหว่างขีิด MIN และไม่เกิน MAX
                      2.ปั้มน้ำใช้งานไม่ได้ต้องให้ช่างเปลี่ยนให้ใหม่  ปัญหาที่เสียเพราะปล่อยให้น้ำแห้งแล้วยังใช้งานอยู่


4.น้ำมันพวงมาลัยเพาว์เวอร์
ปัญหา   เวลาหักเลี้ยวพวงมาลัยจะหนักเป็นพิเศษ
สาเหตุ  1.น้ำมันแห้งเกินไป
             2.เสียใช้งานไม่ได้
การแก้ปัญหา  1. หมั่นตรวจดูระดับน้ำมันในถังพักให้อยู่ในระดับระหว่างขีิด MIN และไม่เกิน MAX
                      2.ให้ช่างผู้ชำนาญทำการเปลี่ยนให้ใหม่ 

5.น้ำมันเบรคและน้ำมันครัท
ปัญหา   เวลาเหยียบเบรคจะเป็นลักษณะเบาเหมือนเหยียบลม
สาเหตุ  1.น้ำมันแห้งเกินไป
             2.เสียใช้งานไม่ได้
การแก้ปัญหา  1. หมั่นตรวจดูระดับน้ำมันในถังพักให้อยู่ในระดับระหว่างขีิด MIN และไม่เกิน MAX ถ้ามีสีดำให้เลี่ยนทิ้งทันที
                     2.ให้ช่างผู้ชำนาญทำการเปลี่ยนให้ใหม่


6.ระดับน้ำมันเครื่อง
ปัญหา  ถ้าน้ำมันเครื่องแห้งรถหมดสภาพจะทำให้รถของคุณดับเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียว
สาเหตุ  1.ใช้เกินเวลาที่กำหนดหรือใช้น้ำมันเครื่องไม่ได้มาตรฐาน
           2.เติมมากเกินไปหรือเกินระดับ
การแก้ปัญหา 1.ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามชนิดของเครื่องยนต์ทุก 6 เดือนหรือ 10,000 กิโลเมตร
                  2.ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องโดยดึงก้านชักดูระดับค่าให้อยู่ในระดับระหว่างขีิด MIN และไม่เกิน MAX อย่าเกินขีดนี้เป็นอันขาด (ดึงครั้งแรกให้เช็ดด้วยผ้าที่สะอาดแล้วเสียเข้าไปให้รอสักคู่แล้วดึงมาดูใหม่และต้องวัดตอนเครื่องยนต์ดับแล้วเป็นเวลาพอสมควร))

7.ลมยาง     
ปัญหา  ยางรั่ว  ระเบิด  ไม่ได้มาตรฐาน
สาเหตุ  1. เติมลมไม่เหมาะกับลักษณะของรถ
           2. ลมยางอ่อนหรือแข็งเกินไป
การแก้ปัญหา  1. รถเก๋ง ส่วนมากระดับแรงดันของลมยางจะอยู่่ที่ประมาณ 32  ทุก 4 เส้น
                      2. รถกระบะ  ระดับแรงดันจะอยู่ที่ ยางหน้า 32  แต่ยางหลังแล้วแต่ที่เราบรรทุก ถ้าบรรทุกหนักก็ไม่ควรเกิน 45
                      3. ส่วนรถที่ไม่ค่อยได้ขับต้องพยายามต้องเคลื่อนที่ของหน้ายางป้องกันการตายด้านของยาง  เพราะไม่อย่างนั้นเวลาขับไปจะเกิดอันตรายได้หรือเกิดเสียงดังเวลาขับ 

ไม่มีความคิดเห็น: