ตารางแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2557

ตารางการแข่งขันเรือยาวในแต่ละจังหวัดทั่วไทย  
ประจำปี 2557


  เดือนสิงหาคม
  • วันที่ 9-10 สิงหาคม                   ณ  วัดมะขาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี
  • วันที่ 12 สิงหาคม                      ณ  วัดศิริเจริญเนินหม้อ (โคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี
  • วันที่ 15-17 สิงหาคม                 ณ  การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เก็บคะแนนสะสม   สนามที่ 2 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
  • วันที่ 30-31 สิงหาคม                 ณ  วัดหัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร

  เดือนกันยายน
  • วันที่ 6-7 กันยายน                      ณ  วัดท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร
  • วันที่ 6-7 กันยายน                      ณ  อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
  • วันที่ 12-14 กันยายน                  ณ  มิตรภาพไทย-ลาว จ.บึงกาฬ
  • วันที่ 20 กันยายน                       ณ คลองแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
  • วันที่ 27-28 กันยายน                  ณ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

  เดือนตุลาคม
  • วันที่ 1-2 ตุลาคม                        ณ  ท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีน จ.หนองคาย
  • วันที่ 3 ตุลาคม                           ณ  บ้านหาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย
  • วันที่ 3-4 ตุลาคม                        ณ  บึงกวนวัน อ.เมือง จ.หนองคาย
  • วันที่ 4-7 ตุลาคม                        ณ  "ไหลเรือไฟ" จ.นครพนม
  • วันที่ 5 ตุลาคม                           ณ  อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
  • วันที่ 6 ตุลาคม                           ณ  บ้านโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
  • วันที่ 11 ตุลาคม                         ณ  วัดหนองมน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
  • วันที่ 18-19 ตุลาคม                    ณ  อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
  • วันที่ 18-19 ตุลาคม                    ณ  ท่าน้ำนนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
  • วันที่ 25-26 ตุลาคม                    ณ  การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 3 เขื่อนภูมิพล จ.ตาก
  • วันที่ 25-26 ตุลาคม                    ณ  อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

  เดือน พฤศจิกายน
  • วันที่ 1-2 พฤศจิกายน                  ณ  คลองระพีพัฒน์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
  • วันที่ 5-6 พฤศจิกายน                  ณ  จ.ฉะเชิงเทรา
  • วันที่ 8-9 พฤศจิกายน                  ณ  วัดสวนหงส์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
  • วันที่ 8-9 พฤศจิกายน                  ณ  "เทศกาลเที่ยวพิมาย" อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
  • วันที่ 13 พฤศจิกายน                   ณ  ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • วันที่ 22-23 พฤศจิกายน              ณ  อ่างเก็บน้ำมาบประชัน เมืองพัทยา

  เดือนธันวาคม
  • วันที่ 6-7 ธันวาคม                       ณ  อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • วันที่ 13-14 ธันวาคม                   ณ  อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  • วันที่30-31 ธันวาคม-1 มกราคม      ณ  อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
   ...........................................................................................................................
  สรุปสนามที่แก้ไข เพิ่มเติม จากปฏิทินเรือยาวฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ดังนี้
  แก้ไข


  • สนามบ้านท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ จากวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557
  • สนาม อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จากวันที่ 6-7 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 6 กันยายน 2557 มีแข่งขันเฉพาะประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย
  • สนาม อบต.หนองกิมเพล จ.อุบลราชธานี จากวันที่ 20-21 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 6-7 กันยายน 2557
  • สนาม อ.อาจสามารถ จ.นครพนม จากวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 6-7 กันยายน 2557
  • สนาม อ.พระซอง จ.นครพนม จากวันที่ 6-7 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 13-14 กันยายน 2557
  •  24-25 กันยายน 2557 สนามอุ้มพระดำน้ำ วัดไตรภูมิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
  • สนามบ้านดงขวาง จ.นครพนม กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2557
  • สนาม อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ จากวันที่ 27-28 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 18-19 ตุลาคม 2557
  • สนามลำน้ำชี บ้านผักกาดหญ้า จ.ร้อยเอ็ด จากวันที่ 22-23 ตุลาคม เป็นวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
  • สนามวัดสุวรรณราชหงส์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จากวันที่ 14-15 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 20-21 ตุลาคม 2557
  • สนาม จ.เพชรบุรี จากวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557
  • สนามวัดสระปทุมวารี บ้านท่าวารี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จากวันที่ 7 กันยายน 2557 เป็นวันที่ 20 กันยายน 2557
  • สนาม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จากวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 เป็นวันที่ 12-14 ตุลาคม  2557
  • 2-8 ตุลาคม 2557 แข่งเรือยาวหนองหาร  จังหวัดสกลนคร  พร้อมงานแห่ปราสาทผึ้ง  ที่ริมหนองหารสระพังทอง 
  • 11 ตุลาคม 2557 แข่งเรือยาวบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ที่ท่าเสด็จแม่น้ำสงคราม

   ไม่มีความคิดเห็น: