ข้อสอบกระบี่ ชุด 2

คำชี้แจง  จงจับคู่ให้สอดล้องและเหมาะสม  โดยนำตัวอักษรหน้าคำด้านขวามือ เติมลงหน้าเลขข้อหน้าข้อความทางซ้ายมือ
.............1. ทำด้วยเหล็กดี มีรูปแบนตรงและปลายแหลม                          ก. กระบี่ตี
.............2. เป็นเครื่องป้องกัน แต่บางครั้งใช้เป็นอาวุธได้                         ข. กลองแขกตัวผู้
.............3. รูปร่างเหมือนตัวกระบี่  แต่มีขนาดใหญ่กว่า และกลวงข้างใน      ค.ด้ามกระบี่
.............4. ลักษณะเบา เหนียวแน่นมาก เหมาะสำหรับใช้ทำกระบี่ตี            ง. เครื่องไม้
.............5. สวมศีรษะผู้เล่นกระบี่ เพื่อความเป็นสิริมงคล                         จ. เสื้อยันต์
.............6. กีฬาที่ใช้เครื่องดนตรีประกอบการเล่น                                  ฉ. มงคล
.............7. การดูแลรักษาต้องระมัดระวังการขูด ถลอก หัก กะเทาะ            ช. หวายเทศ
.............8. เป็นเครื่องให้จังหวะที่มีเสียงสูง                                          ซ. ผ้าประเจียด
.............9. ยุคสมัยที่เครื่องแต่งกายของผู้เล่นกระบี่เหมือนกับนักรบ           ฌ.สมัยโบราณ
............10.ชื่อที่กระบี่กระบองใช้เรียกเครื่องกระบี่กระบองทั้งหมด              ญ.ตะกร้อ
                                                                                                  ฎ. ไม้สั้น
                                                                                                  ฏ. กระบี่รำ
                                                                                                  ฐ. ฝักกระบี่
                                                                                                  ฑ. กระบี่จริง
                                                                                                  ฒ. เขน
                                                                                                  ณ. มวยไมย
                                                                                                  ด. สมัยกลาง
                                                                                                  ต. เครื่องไม้ตี
                                                                                                  ถ. กลองแขกตัวเมีย  


ไม่มีความคิดเห็น: