เกมส์ Mokey dude

Mokey dude

  ช่วยลิงน้อยหาอาหารด้วย  โดยใช้ลูกศรที่แป้นพิมพ์บังคบให้ลิงกระโดดเอาผลไม้  โดยให้ลอดห่วงไปลงที่ก้อนหินอีกฝังหนึ่ง  ช่วยด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: