ถั่วดาวอินคา

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่


 ถั่วดาวอินคา


     เป็นพืชที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำอเมซอล  โดยเฉพาะแถบประเทศเปรู  โดยส่วนมากจะนำมากทำจำพวกซุบ  ซอลน้ำมันและยังเป็นส่วนผสมของอาหาร  นอกจากนั้นชาวเปรูยังนำมาทำเป็นครีมทผิวอีกดวย

    เป็นพืชล้มล้มลุกจำพวกถั่ว   สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 10 องศา ถึง 36 องศา  ระตับคาวมสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่  100 - 2,000 เมตร  มีอายุของลำต้นตั้งแต่  10 - 50  ปี  ผลมีรูปร่างคล้ายดาว  เมล็ดแห้งสามารถนำมาสะกัดได้น้ำมัน  ถึง  50 % โดยมีส่วนผสมของแป้งและโปรตีนสูงอีกด้วย

   วิธีการปลูกก็ง่าย  ขั้นตอนก็มีดังนี้
    1. ปรับที่ให้เรียบปราศจากวัชพืช
    2. ยกร่องให้สูงกว่าพื้นปกติตรงร่องที่ปลูก
    3. ฝังเสาปูนหรือเสาไม้ห่างกันประมาณ 3 - 5 เมตร แล้วใช้ลวดมัดดึงระหว่างเสาจนสุดตลอดแนว
    4. นำกิ่งพันธุ์ปลูกตามร่องที่ยกดินให้ใกล้เสาแต่ละต้น
    5. ดูแลใส่ปุ๋ย(ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้น)รดน้ำดูแลวัชพืช   8  เดือน  เก็บผลได้ (1 ปีเก็บได้ 3 ครั้ง)
        ตกไร่ละประมาณ 7 หมื่นบาทต่อปี
     ราคาขาย   กิโลกรัมละ   50   บาท (มีบริษัทรับซื้อโดยการทำสัญญาการซื้อขาย
                                 ตั้งแต่ปลูกเลยที่เดียว)


    ประโยขน์
     1. นำไปสกัดเป็นน้ำมันพืช
        2. เป็นส่วนผสมของน้ำสมุนไพร
        3. นำไปเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง
        4. ในอนาคตจะผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง


       
           ใครสนใจรีบหน่อยนะโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยนัก เพราะสินค้านี้ส่งขายที่   สิบสองปันนา  ประเทศจีนโดยตรง
ไม่มีความคิดเห็น: